piątek, 8 czerwca 2018

Wznowiono śledztwo - uwolnimy Milunia z niewoli!

Po wielu miesiącach bezczynności - jest nowe śledztwo w sprawie znęcania się nad Miłoszkiem, nękania dziecka i samotnego ojca. Jest śledztwo przeciwko sprawcom terroru na polskiej rodzinie - na nas - na ojcu i synu - którzy tworzyli przez wiele lat wspaniałą polską rodzinę - podziwianą przez Szkotów, Polaków i inne nacje w Glasgow - do czasu - kiedy ludzie mafijnego układu handlarzy dziećmi wdrożyli plan sprzedania Miłoszka w podstępny, perfidny sposób oparty o fałszywe oskarżenia wobec ojca - z wykorzystaniem islamskiej rodziny przeszkolonej do składania fałszywych zeznań wobec ojca Polaka! - Przypominamy, że znaczącą rolę w terrorze na Polakach - czyli ojcu i synu - odegrali polscy dyplomaci z Konsulatu Generalnego RP w Edynburgu, gdzie doszło do fałszowania treści dokumentów urzędowych, ujawniania osobom nieupoważnionym informacji objętych ochroną prawną a także odmów pomocy polskiej rodzinie a szczególnie polskiemu dziecku - w sytuacji bicia Miłoszka w ustanowionej bandyckiej pieczy zastępczej.


Zapraszamy do kontaktu:
dziennikarzy śledczych, media i prawników chcących prowadzić sprawy. 

Rok zwłoki - to rok cierpienia, łez dziecka i ojca - to przyzwolenie na terror na polskiej rodzinie i przywileje dla przestępczej mafijnej grupy handlarzy dziećmi. - Ale jest decyzja o wznowieniu śledztwa i tym razem ujawnimy wszystko - łącznie z rolą w udziale handlem polskimi dziećmi polskich funkcjonariuszy publicznych a także szkockich adwokatów z mafijnego układu ale także członków polskiej tajnej grupy współpracujących ze sobą przestępców umożliwiających wymuszone adopcje polskich dzieci. 


Nie poddamy się nigdy - a prawda będzie ujawniona w całości - pomimo tego, że dotychczas telewizja publiczna nie podjęła tematu - znajdą się media, które ujawnią proceder terroru na polskich rodzinach w Szkocji, Anglii ale także w Polsce. 

źródło: https://pixabay.com/

Posiadamy nagrania audio i video - dowodzące tego, że od listopada 2014 roku trwało planowanie terroru na polskiej rodzinie a od czerwca 2015 roku - istnieją dowody na przygotowywanie fałszywego oskarżenia w celu zniewolenia polskiego dziecka i jego ojca. 


Ujawnimy przestępcze działania w Glasgow wobec polskiej rodziny - ale także ujawnimy przestępcze działania w Konsulacie Generalnym RP w Edynburgu od listopada 2014 do - co najmniej wiosny 2018 roku. Ujawnimy nieznajomość prawa przez polskich dyplomatów - matactwa i fałszerstwa w dokumentach oraz przekazywanie informacji poufnych nieupoważnionym osobom. Ujawnimy rolę SSO z Leszna w okradaniu polskiego dziecka na dziesiątki tysięcy złotych oraz rolę Grażyny J. z domu R. w sprzedaniu syna oraz jej pomocników i oszustów działających w przestępczej tajnej organizacji wspierającej mafijny układ handlarzy dziećmi. Ujawnimy także sitwę islamską w Glasgow oraz powiązanych z nią przestępców działających w mafijnej organizacji pod skrótem SCRA oraz HSCP. Ujawnimy rolę zboczonych księży katolickich w Szkocji czerpiących korzyści z handlu polskimi i nie tylko polskimi dziećmi. Ujawnimy powiązania szeryfów w Szkocji z mafią handlarzy dziećmi - zwłaszcza polskimi dziećmi. Mamy dowody, mamy nagrania widoe i audio - mamy dokumenty - a także mamy dowody na udział Polaków w procederze zniewalania polskich dzieci w Glasgow. Wszystko to posiada już odpowiednia prokuratura i inne służby mające ustawowy obowiązek ujawnienia całego procesu porywania polskich dzieci ze szkół i domów polskich na terytorium Szkocji oraz całej Wielkiej Brytanii. Ujawnimy rolę polskich posłów w matactwach oraz obojętność polskich czołowych polityków - zamiatających dramat polskich dzieci i ich rodziców - pod dywany ministerialne - zwłaszcza w MSZ RP.
Przestępcy z islamskiej mafii wstępując do terroru na polskiej rodzinie otrzymali: dom, pełny socjal w Szkocji, pomoc prawną i ochronę mafii - nas niszczyli bezwzględnie! Do terroru na nas przystąpili: Tomasz L. i jego tajna grupa przestępcza powiązana z jego fundacją, SSO w Lesznie, SSR w Świdnicy i jej świta skorumpowanych funkcjonariuszy publicznych - wszystkich dane znajdują się w Prokuraturze Krajowej w Warszawie, biologiczna wyrodna matka Grażyna J. zd. R. - która porzuciła i okrada Milunia do dzisiaj z praw dziecka oraz jej nowy mąż Paweł J.  oraz kilka innych osób. Wszscy oni wspierają mafię handlarzy dziećmi w Szkocji poprzez terror na nas - na ojcu i synu!


czwartek, 31 maja 2018

365 dni totalnej izolacji

Członkowie mafijnego układu handlarzy dziećmi w Szkocji - przy milczeniu MSZ RP totalnie krzywdzą polskie dzieci w Glasgow i innych miejscowościach Szkocji. Milunio jest izolowany bowiem z Polski tajna grupa "pewnego" prezesa wspierana przez wyrodną biologiczną rodzicielkę - postanowiła - że Milunio ma być niewolnikiem w Szkocji - pozbawiony prawa do szczęśliwego dzieciństwa. Ale pewnego dnia prawda wyjdzie na jaw a specjalny zespół prokuratorów powołany przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP i Prokuraturę Krajową RP odkryją karty tajnego handlu polskimi dziećmi.A ja wam powiadam - pewnego dnia Bóg wam odpłaci za te krzywdy!