poniedziałek, 31 marca 2014

Sezon na "grzybową"!

Co to będzie? - Grzybiarek przybędzie?! 

 

Dostarczycielki uciech, pierwsza linia chorób wenerycznych leczonych za publiczne pieniądze, ostatnie ogniwo podatkowe, najczęstsza przyczyna powstawania grup gangsterskich, perfekcyjna piramida finansowa, idealna klientela tanich kosmetyków dystrybuowanych on-line oraz pierwszorzędne "ucho" i "oko" Policji.

Jaki jest system prowadzenia leśnej prostytucji? Prawdopodobnie jest to najprostsza forma unikania kontrolki skarbowej oraz idealny kamuflaż dla każdego właściciela "stajni" oraz "wybiegu". Zauważyć warto, że właścicielami obiektów noclegowych prostytutek "podróżujących" są bardzo często osoby, które są anonimowe w środowisku i nie podlegają ocenie społecznej. 

Kto traci? - Najczęściej dzieci klientów takich "rozkoszy" leśnych. 
Kto zyskuje? - Najczęściej "opiekunowie" oraz Policja, która uzyska każdą informację "z pierwszej ręki" jeżeli tylko jest to możliwe - a na sto procent jest. Powstało wiele serwisów wspierających branżę i jest to tak intratny interes, że na pewno Polska nie wprowadzi ustawowego zakazu prostytucji.


OSTRZEŻENIE!

Wojna weneryczna już trwa - agresor nieznany ale na pewno już to kontroluje!Co trzecia "tirówka" może być zarażona HIV! 

 

CHOROBY POZYSKIWANE W LESIE I NIE TYLKO!KIM ONE SĄ?
Samobójstwo lub zabójstwo długotrwałe jako objaw głupoty

Przeczytałem o poronionym acz racjonalnym pomyśle:


 

całość polecam:


 


Już od dawna lobbing przeciwko palaczom jest na poziomie skrajnie niebezpiecznym - co oczywiście jest uzasadnione. Samo palenie jest ohydne i śmierdzące a co dopiero jego skutki społeczne.
Nie sama akcyza, nie same ograniczenia palenia ale ustawowe zobowiązania palaczy do płacenia za skutki swoich zachcianek jest konstytucyjnie usprawiedliwione. Co robili więc od wielu kadencji Rzecznicy Praw Obywatelskich oraz ustawowe organa państwowe? Ano nic! Przecież palacze są wszędzie. 


I jak to wygląda? - Wygląda to oczywiście marnie - bowiem lobby tytoniowe nie da za wygraną. I mają rację - przecież z tego mają swoje pensje a co nie wielu fortuny rodzinne. 

Jak więc sprawiedliwie potraktować nie palących? A właśnie poprzez podniesienie ustawowe składki zdrowotnej i do tak dotkliwie, żeby była znacząca różnica w życiu palącego i niepalącego przeciętnego obywatela. 
Że też jeszcze Unia Europejska nie wprowadziła restrykcji w tym zakresie! 

Palacze pogarszają swój stan zdrowia jako przeważnie w pełni świadomi umysłowo ludzie - jest to więc wg kodeksu karnego przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu! Dlaczego więc nie karać takich osób - tym bardziej, że paląc w towarzystwie niepalącego - taki palacz czy palacze dopuszczają się działań szczególnie niebezpiecznych - z możliwym skutkiem śmiertelnym dla biernego palacza. 
Więc co z tym prawem tak naprawdę jest?

Wymowny jest:

KODEKS KARNY Część szczególna Rozdział XIX Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
Art. 151. [ przyczynienie się do samobójstwa ] 
Kto namową lub przez udzielenie pomocy doprowadza człowieka do targnięcia się na własne życie, 
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 
Art. 160. [ narażanie na niebezpieczeństwo ] 
§ 1. Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku 
na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 
 § 2. Jeżeli na sprawcy ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo, podlega 
karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 
 § 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze 
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 
 § 4. Nie podlega karze za przestępstwo określone w § 1-3 sprawca, który dobrowolnie uchylił grożące 
niebezpieczeństwo. 
 § 5. Ściganie przestępstwa określonego w § 3 następuje na wniosek pokrzywdzonego. 
Ściganie powinno być ustawowe z urzędu!
Art. 161.[ narażanie na HIV lub inne ciężkie choroby ] 
Palenie jest inną ciężką chorobą!
 § 1. Kto, wiedząc, że jest zarażony wirusem HIV, naraża bezpośrednio inną osobę na takie zarażenie, 
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 
 § 2. Kto, wiedząc, że jest dotknięty chorobą weneryczną lub zakaźną, ciężką chorobą nieuleczalną lub 
realnie zagrażającą życiu, naraża bezpośrednio inną osobę na zarażenie taką chorobą, podlega 
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 
 § 3. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego. 
W Polsce absurdalnie nikt nie pomaga realnie przez niebezpieczeństwem zachorowania na choroby powodowane paleniem tytoniu itp. Ani prokuratura, ani sądy, ani Policja, ani lekarze!
Art. 162. [ nieudzielenie pomocy ] 
§ 1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem 
utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 
§ 2. Nie popełnia przestępstwa, kto nie udziela pomocy, do której jest konieczne poddanie się 
zabiegowi lekarskiemu albo w warunkach, w których możliwa jest niezwłoczna pomoc ze strony 
instytucji lub osoby do tego powołanej. 

Tylko na podstawie powyższych ustawowych przepisów można byłoby posadzić lub ukarać grzywną lub inną formą każdego kto dopuszcza do tego, że ktoś zaczyna palić, ktoś ma umożliwione palenie itd.

Ale lobby tytoniowe to potęga większa być może nić militarna - więc lepiej zrzucić winę na jednostkę palącą - bo jest głupia, słaba społecznie i najczęściej nie pójdzie walczyć do sądu z koncernami tytoniowymi.

Dość tylko o palaczach! - Im nikt nie nakazuje palenia - więc niech płacą wyższe składki zdrowotne lub niech każdy podpisuje oświadczenie, że w przypadku zachorowania powiązanego bezpośrednio z paleniem (pole do popisu dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych) będzie ponosił z własnej kieszeni wszelkie opłaty związane z leczeniem. - Winę więc za zły stan prawa i braku jego konsekwentnego stosowania ponosi także Państwo a państwo to obywatele - więc za skutki palenia płacą także niewinni niczemu dorośli nie palący oraz dzieci (właśnie dzieci, które mają prawo do życia w zdrowiu i bezpieczeństwie tego zdrowia). 

Cóż jednak - ten sam problem (narażania się na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia) dotyczy także (bo nikt ich do tego nie zmusza):

alkoholików i pijących sporadycznie
narciarzy, którzy łamią kości na stokach 
"niedzielnych" kierowców
kąpiących się w miejscach niestrzeżonych i zabronionych
rowerzystów jeżdżących na stokach jak wariaci
i wszystkich tych, którzy na YouTube i wielu innych portalach internetowych pokazują swoją głupotę i nieodpowiedzialność społeczną - za której skutki płacą wszyscy - bo oni uważają, że płacą składkę na ubezpieczenie zdrowotne tak samo, jak pozostali obywatele państwa. 

A to totalna paranoja! 

Tak więc jestem na tak, żeby palacz miał obowiązek ubezpieczenia się prywatnie od skutków palenia, żeby "wariat" na nartach, rowerze, motocyklu lub inny jeszcze - opłacał składki prywatnie - a w przypadku choroby, urazu itd. opłaty za leczenie ponosiłoby towarzystwo ubezpieczeniowe. I tutaj pole do popisu mają wszelkie firmy ubezpieczeniowe. 


Skutki głupoty ludzkiej ponosimy wszyscy - głupcy nie chcę płacić jednak za ryzyko swojej głupoty! Każdy palacz to kaskader - a kaskaderzy to zawód podwyższonego ryzyka - sami opłacają swoje składki od skutków wypadków, którym ulegną w pracy. 


 
niedziela, 30 marca 2014

STOP! - Człowiek - istota szczególnie chroniona!

Niewyobrażalne, karygodne oraz antyspołeczne zachowania rządu i podległych resortów - z przesuwaniem wszelkich środków budżetowych na korzyść zwłaszcza MSW i MSZ a także zabezpieczenie bezkarności urzędu Premiera RP oraz Prezydenta RP - które to urzędy zdaje się nie podlegają odpowiedzialności karnej i cywilnej za nadużywanie zaufania publicznego.

 https://www.youtube.com/watch?v=kmmGfUVw7Nk  
Gdzie jest społeczna kontrola nad sądem powszechnym, gdzie jest społeczna kontrola nad prokuraturą? Gdzie jest RPO oraz co robi Komisja Polityki Społecznej i Rodziny? Gdzie jest Parlamentarny Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych?


Za co pobiera uposażenie Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych?


Brak słów, brak myśli. Ale wiedza, jaką dysponuję - uprawnia mnie do wydania osądu. - Tak działa przede wszystkim polskie CBŚ Lublin, tak działa Prokuratura i tak działają sądy powszechne w Polsce. 
Mafia narkotykowa jest chroniona przez układy w całym systemie wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania. 

STOP BEZPRAWIU!

http://ruchspoleczny.com.pl/ 
Ukraiński model władzy do 2014 roku?

Gdzie oni są?! 


 


 


STOP! - KŁAMSTWOM I NADUŻYWANIU WŁADZY W INTERESIE ELIT POLITYCZNYCH ORAZ WYBRANYCH SEKTORÓW SPOŁECZNYCH.

Podaj dalej - nie zostawaj obojętny na ten przypadek tak rażącego naruszania praw obywatelskich oraz nadużywania władzy!   


Aktualizacja 31/03/2014

sobota, 29 marca 2014

Polski Stan Ameryki Północnej?

Czy Polska mogłaby stać się stanem Ameryki Północnej? Jakiś czas temu w pewnym gronie na podstawie wielu lat wcześniejszych rozmów - zastanawialiśmy się nad tym, że przecież Polska jest od tak dawna wierna Stanom Zjednoczonym Ameryki a te natomiast traktują Polskę jak bękarta, na którego nie bardzo chce się nawet płacić jakieś alimenty - to zdecydowanie wygodniej byłoby, gdyby formalnie niepodległy Rząd Polski przy debacie społecznej - zwrócił się do Senatu USA o rozważenie przyłączenia RP do USA! 


Śmieszne? Wcale nie! - Historia Polski zapisana jest w bezpieczeństwie USA. I nie wiele europejskich narodów odegrało tak znaczącą rolę w niepodległości krajów Ameryki Północnej nawet od Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii. 

Co przemawia za? Przede wszystkim Polska nigdy nie wystąpiła na drogę wojny przeciwko USA. Taki fakt wręcz utożsamia - że są ogromne szanse na pozyskanie nie tylko sojusznika militarnego - co jest samo w sobie wartością, jakie dało przyjęcie Polski do NATO   


Obywatele polscy w historii USA 


Tadeusz Kościuszko


Kazimierz Pułaski 


Jan Kwiryn de Mieszkowski 


Włodzimierz Krzyżanowski 


Helena Modrzejewska 


Rudolf Modrzejewski 


Kazimierz Żegleń 


Ignacy Jan Paderewski 


 


 

Nicholas Andrew Rey 


Hanna Paucz (Ganna Walska)


Franciszek Gabryszewski (Francis Gabreski)


Mateusz Urbanowicz (Matt Urban) 


Stefan Piotr Wesołowski 


Stanisław Ulam 


Jan Romuald Kozielewski (Jan Karski) 


Frank Piasecki 


Zbigniew Brzeziński 


Ryszard Kukliński 


i w dalszej kolejności


Zdzisław Starostecki 


Wojciech Rostafiński 


W historii USA są tysiące polskich nazwisk, tysiące istnień, które wpisały się w lokalne społeczności. Nie pisząc o tych, którzy w USA nie wsławili się dobrym imieniem - wspominać powinniśmy tych, którzy przynieśli Polsce dobre imię. 

Celowo zaakcentowałem kilka osób. - Czemu? Powiedzmy, że ich biografie stały mi się bliskie z pewnych względów osobistych. Zresztą w jakiś sposób podzieliłem ich los - chociaż ich blask jest dla mnie słońcem. 

Wracam do tematu. - Owszem Polska suwerenna, niezależna! - Ale czy od odzyskania przez Polskę niepodległości:i jej utraty wraz z wybuchem II Wojny Światowej a tym samym 
 


- był jeden rok, w którym Polska mogłaby powiedzieć, że była niepodległa? Wydaje się, że nie - chaos roku 1990 stał się polem do powstania państwa tworzonego na tym, co było z elementami fantazji o tym, co może być. Nie udało się stworzyć państwa niezależnego. Stąd bardzo szybkie starania o przyjęcie Polski do NATO oraz w dalszym ciągu starania o przyjęcie do Unii Europejskiej. 
Słabość militarna, słabość ekonomiczna - nie pozwalały na to, żeby budować państwo o cechach neutralności militarnej oraz państwa izolowanego ekonomicznie. Społeczeństwo polskie podzielone latami konfliktów, podziałów ideologicznych oraz tragediami losów całych rodzin - zmuszone zostało do ubiegania się o płaszcz ochronny. 
Taka kolej rzeczy nie pozostawia wielkiego wyboru. Jednak w UE Polacy traktowani są nadal jako obywatele drugiej kategorii. W NATO Polska jest bardziej poligonem niż partnerem strategicznym - chociaż nie można nic ujmować zwłaszcza elitarnym jednostkom wojskowym przygotowania taktycznego. Cóż jednak może uczynić polskie wojsko w XXI wieku - gdyby doszło do konfliktu zbrojnego z najeźdźcą? Otóż nic! - Więc NATO to taki parasol bezpieczeństwa.
Co straciłoby państwo polskie na wystąpieniu do Stanów Zjednoczonych Ameryki z propozycją włączenia Polski w struktury USA? 
Teoretycznie nic złego! USA to państwo o strukturze, która pozwala na suwerenność prawa, gospodarki a jednocześnie silną więź emocjonalną jaką wykazują praktycznie wszyscy obywatele USA ze swoim krajem. 
Odległość? Chyba związek takiego "stanu" Polska - z macierzą USA byłby idealny dla wszystkich a przede wszystkim zakończyłaby się pewna epoka - epoka złych rządów tym państwem, doprowadzania narodu do podziałów oraz wrogości wobec samych siebie. 
Pomysł utopijny ale zdecydowanie lepszy niż Stany Zjednoczone Europy! W taki twór administracyjny i gospodarczy niestety już nie uwierzę. Nie przy takich podziałach, jakie dają się zaobserwować na forum UE! nienawiść Brytyjczyków do Polski i innych krajów przyjętych do UE, nienawiść Niemców do Polaków i nowych krajów w UE. Ta wyższość nacjonalistyczna bije bardziej niż fakt, że UE to jedne hymn, to jedna flaga i wiele paszportów, wiele stref, wiele interesów ekonomicznych i wiele systemów politycznych. Królestwa, republiki oraz autonomie - to nie do pojęcia, że taki system nadal funkcjonuje. 

Fantazjować można bez końca - ale uważam, że gdyby taki stan zaistniał - Polacy mieliby powody do dumy i pewności, że już nigdy nikt nie najedzie polskich granic i nigdy nikt nie będzie pluł w twarz Polakom na forum parlamentu europejskiego itd. USA obciążone występowaniem w roli "strażnika" pokoju na świecie - najbardziej zaniedbuje własnych obywateli - dlatego spoglądanie na USA przez pryzmat ich problemów - jest zapominaniem, że Chiny, Rosja oraz Indie a także Brazylia - borykają się z jeszcze większymi problemami. 

Doktryna podziału władzy "Ojców Konstytucji" USA - Ryszard M. Małajny


KONSTYTUCJA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI

POLONIA W USA

Początki już jakieś są:ebook do nabycia:


audiobook + ebookNiebezpieczny Sejm RP

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak powiedział w Sejmie w dniu 28 marca 2014 roku, że Sejm RP nie jest bezpiecznym miejscem dla dzieci niepełnosprawnych - w związku z sytuacją protestów rodziców dzieci niepełnosprawnych. 

 
(Zdjęcie raczej lansuje dziecko Marka Michalaka - niż pokazuje troskę RPD o losy innych dzieci)

Ten RPD już dawno powinien zostać pozbawiony mandatu zaufania i odsunięty od zajmowanego stanowiska - wolą rodziców dzieci oraz dzieci mających już więcej niż trzynaście lat. 

Za kadencji tego Rzecznika Praw Dziecka doszło właśnie do ciężkich uchybiań prawnych i zaniedbań na krzywdę dzieci - zwłaszcza dzieci niepełnosprawnych. 

To teraz wyborcy oraz matki i ojcowie dzieci niepełnosprawnych powinni "rzucić kamieniem" w tego rzecznika! 

Hańbiące zajmowanie stanowiska przez urzędnika pełniącego zaszczytną funkcję - z nie małą pensją:

WYNAGRODZENIA W SŁUŻBIE CYWILNEJ dane za 2013 rok:

https://dsc.kprm.gov.pl/sites/default/files/dodatek_tematyczny_do_psc_nr_324_z_2013x.pdf

Ten sam rzecznik nie kwapi się z ujawnieniem posiadanego majątku:


Wracając do Sejmu RP - miejsca niebezpiecznego dla dzieci niepełnosprawnych. Nie od dzisiaj wiadomo, że posłowie i pracownicy Sejmu RP zabawiają się na terenie "azylu sejmowego" i to nie byle jak. - Pijaństwo i hucpa


  


Nic ująć, nic dodać - każdy poseł ma immunitet - więc wobec pijanego posła - nawet niepełnosprawne dziecko jest zagrożeniem! Totalna porażka demokracji! 

Historia Sejmu RP wskazuje, że jest to miejsce bardzo niebezpieczne: 


Czyżby Marek Michalak RPD doskonale wiedział, co mówi? Zapewne tak! Nie raz przecież przychodzi mu spacerować po sejmowych zakamarkach a i tak nie dociera przecież wszędzie! - A szkoda! Bowiem w tym Sejmie RP to przyszłość dzieci także tych niepełnosprawnych jest ważona! 

RPD dostrzegał plagę pijaństwa wśród młodzieży polskiej już w 2004 roku - czyżby dopiero teraz dostrzegał plagę pijaństwa w Sejmie RP?


Oto wypis z pewnego dokumentu na stronie internetowej, której link podaję poniżej:

  Walka  z  powszechnym pijaństwem jest kosztowna zarówno dla państwa jak i społeczeństwa. Na koszty te  składa się opieka nad nadużywającymi alkohol, koszty ich leczenia szkody przez nich wywołane oraz inne koszty społeczne jak niewydajność lub strata pracy. UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 lutego 2000 roku "Polska deklaracja w sprawie młodzieży i alkoholu"  

http://alkoholizm.eu/pub/deklaracja_mlodziez.pdf

Widocznie na podstawie znajomości treści tej uchwały - Marek Michalak RPD - stwierdził, że Sejm RP jest miejscem niebezpiecznym dla dzieci i młodzieży - zwłaszcza niepełnosprawnej!

W Sejmie RP pije się na całego, przeklina się oraz zachowuje wyzywająco:

http://www.pardon.pl/artykul/6909/skandal_poslanka_pis_pijana_w_sejmie_zobacz

http://www.pardon.pl/artykul/6930/wojna_na_pijak_w_kolejny_posez_co_tam_co_tam

http://www.pardon.pl/artykul/7469/kto_najmocniej_imprezuje_w_sejmie

http://www.wprost.pl/ar/269599/Kulisy-Sejmu-poslowie-od-kuchni/

Tytuły mówią same za siebie! 

Żaden poseł ani rząd - nie musi wydawać pieniędzy na chore dzieci, chorych dorosłych - mimo, że sami są chorzy na alkoholizm i nie tylko!


Rodzice wycofajcie swoje niepełnosprawne acz najzdrowsze pod względem czystości od uzależnień typu alkohol, papierosy i narkotyki dzieci - pozostawiając pole do popisu pijanym posłom, narkomanom, alkoholikom i nałogowym palaczom - oni przecież też potrzebują budżetowych pieniędzy i oni nie wycofają się z żadnego z nałogów, za których skutki płacą wszyscy obywatele - wam też urząd skarbowy nie pozostawi grosza - jeżeli uzna, że winni jesteście na utrzymanie zdemoralizowanych pijaków sejmowych!  

Dlaczego Premier RP rozmawiał z grupką ludzi na korytarzu? Czy ci ludzie nie płacą podatków na infrastrukturę rządową i sejmową? Przecież tam są duże sale obrad!  

Premier RP Donald Tusk - pohańbił polskie matki i ojców dzieci niepełnosprawnych - rozmawiając z nimi na korytarzu sejmowym!

http://pl.wikipedia.org/wiki/Sala_Kolumnowa_w_Sejmie 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Kompleks_budynk%C3%B3w_Sejmu_Rzeczypospolitej_Polskiej 

http://edukacja.sejm.gov.pl/architektura-sejmowa/budynki-sejmowe/  


Najsmutniejsze jest to, że rodzice dzieci niepełnosprawnych mający bardzo dobrą sytuację finansową i społeczną nie są z tymi  ludźmi tam w Sejmie RP! Gdzie jest solidarność? 


Aktualizacja 31/03/2014

Głos RPOZapewne RPO - osoba, którą można chwalić za innowacyjność działania - zdecydowane od pierwszego dnia pełnienia funkcji - zajmie się tematem głęboko analizując niedyspozycję prawną Państwa wobec obywateli - zwłaszcza tych, którzy z uwagi na chorobę znajdują się w sytuacji społecznej wymagającej konstytucyjnego zapewnienia środków publicznych na opiekę. 


Nadal nie znane są wyjaśnienia RPD na temat niebezpieczeństw czyhających na obywateli bez immunitetu na terenie Sejmu RP!


piątek, 28 marca 2014

UWAGA - JESTEŚ ŚLEDZONY! ŻYJESZ NA PODSŁUCHU.

KATALOG ZBIERANYCH INFORMACJI O JEDNOSTCE ZA POMOCĄ ŚRODKÓW TECHNICZNYCH W DZIAŁANIACH OPERACYJNYCH ORAZ ZASADY NISZCZENIA  POZYSKANYCH DANYCH

INFORMACJE NA TYLE WAŻNE, ŻE W XXI WIEKU MOŻNA JE GROMADZIĆ, KOPIOWAĆ I PRZESYŁAĆ W MGNIENIU OKA NA KAŻDĄ ODLEGŁOŚĆ. 

HFPCz


pobrane z:
http://pressmix.eu/wp-content/uploads/2013/08/Inwigilacja.jpg  


 
pobrane z:
http://i.wp.pl/a/f/jpeg/29687/2-inwigilacja-chip-660.jpeg 


 
pobrane z:
http://i.wp.pl/a/f/jpeg/29564/inwigilacja-stuff-belniak_640x427.jpeg  

 


Brak anonimowości:Były RPO Jan Kochanowski uważał, że podsłuchy nie są z gruntu złe!


Podsłuch w walce z korupcją:


Podsłuch a gwarancje praw jednostki

 


PRZECHWYTYWANIE PRZEKAZÓW 
TELEKOMUNIKACYJNYCH
W ŚWIETLE KONWENCJI O POMOCY PRAWNEJ
W SPRAWACH KARNYCH
POMIĘDZY PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI
UNII EUROPEJSKIEJ Aktualizacja 31/03/2014

czwartek, 27 marca 2014

Śmierć przyszła niespodziewanie

Tylko mnie nie krzywdź i nie zabij!

Doniesienia nie dają wątpliwości - najpierw zdrada, później zbrodnia. Cena, jaką płaci ofiara za miłość lub dobroć albo uległość - ale także często ofiara to agresor a sprawca to ofiara. Płeć nie gra roli - ofiarą może być kobieta i tak samo mężczyzna. 
Tragiczne w skutkach patologiczne myślenie przyczyną łańcuszka zdarzeń, których powstrzymać nie sposób przy obecnym systemie prawnym.   

podają "fakty":

Powołana do działania specjalna grupa policyjna:


kolejny raz dowiodła, że lata nauki i studiów nie poszły na marne. Perfekcyjna praca śledcza oparta o błędy operacyjne wcześniejszych prowadzących lub zwyczajnie efekt wykorzystania najnowszych osiągnięć techniki kryminalistycznej.  


Tylko dlaczego?Zupełnie inne okoliczność i niesamowity koszmar ofiar - być może ofiar męża i ojca - pozostaje poczekać na wynik procesu sądowego.


 Tylko dlaczego?