środa, 6 maja 2015

Polowanie rozpoczęte! Poluje - Policja!

Sezon na "jelenia" rozpoczęty!

W Polsce dochodzi do absurdu prowadzącego ku przepaści, która dla milionów Polaków w najbliższych dekadach może oznaczać przymus emigracji, wyrzeczenia ponad prawo do życia itd.
Politycy a zwłaszcza ta "elita" żerująca na podatnikach nie cofną się o krok. Przykładów można mnożyć: paliwo do prywatnych samochodów na prywatne (nieudokumentowane dokładnie) wyjazdy tzw. służbowe, obiady na koszt podatników itd., itp.
Do tego dochodzą takie koszty jak wiecznie błędne decyzje sądowe, przeciąganie w nieskończoność wadliwej administracji państwem, które jest utrzymywane od wielu dziesiątek lat na kredyt, który muszą spłacać ludzie bez względu na to, czy im się podoba czy nie. Polska plasuje się w czołówce państw policyjnych, czyli takich, w których ranga funkcjonariusza Policji podnoszona jest do władzy a nie do organu porządkowego oraz służącego dobru narodowemu. - W Polsce Policja poluje na obywateli a nie chroni obywateli przed agresją zwłaszcza ze strony polityków itp. 
Polacy żyją w państwie totalitarnym rządzonym zewnętrznie przez grupy kapitałowe korumpujące nie tylko polityków szczebla rządowego i ministerialnego ale także na szczeblu samorządowym, któremu to szczeblowi podlega ustawowo także lokalna Policja, którą to ma prawo sponsorować władza lokalna. Absurd!

Poinformowała dzisiaj:



Państwo policyjne:


Policja w Polsce strzela do niewinnych obywateli lub ich zabija:


Policja także napada:


Policja bezprawnie bije i nadużywa prawa:


Państwo polskie po II Wojnie Światowej oznaczało się totalitaryzmem - który trwa do dzisiaj w po jałtańskim porządku zaoferowanym Polsce w nowych granicach, nowym modelem sprawowania władzy oraz agenturalną siatką administracyjnego terroru wobec obywateli.



wycięte z:


Polecam również:

"Bezpieczeństwo publiczne" Praca semestralna (Magdalena Antonowicz i Kinga Łukasik) - Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa



Tak więc żyć możesz - ale żyć będziesz pod dyktando rządzących - w innym przypadku będziesz poddawany ciągłemu karaniu aż odechce ci się żyć w ojczyźnie i uciekniesz do każdego innego państwa, gdzie też będziesz cierpiał - ale już na obczyźnie a to podobno boli mniej. 

Polska jest państwem policyjnym, w którym mafijna struktura polityczna (wszystkie partie rządzące) tworzą ścisłą klikę dominująca nad narodem polskim, obywatelami polskimi oraz imigrantami mieszkającymi w Polsce.