poniedziałek, 31 sierpnia 2015

Nowa ustawa o Trybunale Konstytucyjnym obowiązuje od 30 sierpnia 2015 roku