piątek, 27 listopada 2015

Policyjny zbrodniarz z dożywociem

Dali mu bezpłatne kształcenie, ubrali, szkolili także w strzelaniu, otrzymał wysokie stanowisko, posiadał dostęp do informacji o zwykłych ludziach - bardziej niż ma taki dostęp sąd lub prokurator. Bandzior, jakich wielu w Policji polskiej. Zweryfikowany i doskonale informowany - wykorzystywał nie tylko pozycję społeczną ale także zawodową do celów prywatnych. Najgroźniejszy z groźnych - powinien otrzymać karę śmierci przez rozstrzelanie - ale jemu podobni znieśli taką karę - bo wiedzieli, że zwykli ludzie mało kiedy dopuszczają się przestępstw zagrożonych karą śmierci. 

- Jeżeli ten policjant ze zbrodnią na sumieniu otrzymuje dzienne wyżywienie lepsze niż chorzy w szpitalu, niż dzieci w stołówce szkolnej - nie ustawajcie w manifestowaniu swojego niezadowolenia!
W Polsce rządzi mafia resortowa - wszyscy praktycznie mają pozwolenia na noszenie broni palnej na użytek prywatny, wszyscy posiadają dostęp do systemów informacyjnych o obywatelach pracujących i płacących podatki na kryminalistów w resortach na stanowiskach kierowniczych. Nie ma wyjątków - kiedyś zabili nawet jednego ze swoich - generała, którego śmierć do dzisiaj budzi kontrowersje. Tamtego generała zabili "swoi" - bo generał zaczął być podporządkowany swojemu sumieniu - nie najczystszemu ale jednak sumieniu. - Ci bez sumienia - tacy, jak ten poniżej - działają z premedytacją, z zimną krwią i nie potrafią z honorem popełnić samobójstwa! Niech dożyje w więzieniu dnia, kiedy będzie błagał o śmierć, żeby ktoś go dobił! Nie dobijajcie go - niech cierpi każdego dnia! 


źródło:
pełny tekst na stronie internetowej poniżej:Cofając się do początku tej historii 

źródło:
pełny tekst na stronie internetowej poniżej:źródło:
pełny tekst na stronie internetowej poniżej:Rząd RP i Sejm RP - powinni obecnie dokonać ponownej weryfikacji wszystkich komendantów Policji na wszystkich szczeblach. Ale nie tylko komendantów - bo "szarzy" funkcjonariusze to także bardzo często przestępcy wykorzystujący fakt pozostawania w szeregach Policji. Począwszy od weryfikacji stanu majątkowego, dokładnego rozliczenia co i skąd posiadają - poprzez weryfikację świadectw szkoły średniej i egzaminu maturalnego - do weryfikacji okresu studiów - wszelkie dewiacje powinny eliminować z prawa służby w Policji! 
Trzeba zatrzymać to bagno pochłaniające miliony złotych z podatków oraz powstrzymać agresję funkcjonariuszy Policji wobec obywateli - bo Policja ma służyć a nie gnębić ludzi. 

Wydatki na Policję są stanowczo za wysokie, zatrudnienie za duże!
Brakuje natomiast podobno pieniędzy na świadczenia rodzinne dla rodzin, które są w trudnej sytuacji a które bardzo szybko "katuje" Policja - bo w biedzie dochodzi do patologii. 

Problem w tym, że Rząd ale także posłowie - nie zrezygnują z posiadania "armii wiernych psów", która w przypadku kiedy trzeba uciskać naród - będzie ten naród pałowała, gnębiła i wyniszczała jednostki niepokorne wyzyskowi i uciskowi. 

czwartek, 26 listopada 2015

Bandyta na drodze - w Olsztynie

Olsztyn stał się miejscem, gdzie kolejny bandyta poruszający się w poczuciu bezkarności - zbiegł z miejsca dokonanego przez siebie przestępstwa! - Szuka go Policja olsztyńska - ale szuka go już cała społeczność internetowa walcząca bezlitośnie z piratami drogowymi i przestępcami przeciwko życiu i zdrowiu użytkowników drogowych i przejść dla pieszych.


ZOBACZ KONIECZNIEźródło:
strona internetowaOdpowiedzialność karna za ucieczkę z miejsca wypadku - zdarzeniaUcieczki z miejsca wypadku
Mechanoskopia - badanie wypadków drogowych
poniedziałek, 16 listopada 2015

PRZEMOC INSTYTUCJONALNA

Przemoc instytucjonalna, to przede wszystkim przemoc władzy wykonawczej w państwie i samorządzie wobec obywateli "skazanych" na pauperyzację w wyniku stanowienia wadliwego prawa oraz faworyzowania tylko wybranych grup społecznych. Przemoc instytucjonalna, to pierwszy przejaw braku poszanowania praw człowieka, braku inicjatyw zapobiegających pauperyzacji i alienacji jednostek społecznych a nawet całych rodzin. 
Poniżej zamieszczam - obszerny materiał odnoszący się do przemocy instytucjonalnej w segmencie pomocy społecznej oraz filmy z konferencji na tematy pokrewne.


źródło:

całość do pobrania w pliku PDF (*pobieranie automatyczne)


Ohydny proceder trwający całymi latami, gdzie cierpiący pozostawieni są sami sobie lub na łaskę lub niełaską urzędników i funkcjonariuszy państwowych. 

źródło:

 PDF jw. 

"Modernizacja pieczy  społecznej - Sesje 1 i 2"


"Modernizacja pieczy  społecznej - Sesja 3"


"Modernizacja pieczy  społecznej - Sesja 4"


"Modernizacja pieczy  społecznej - Sesja 5"Najczęstszymi ofiarami przemocy instytucjonalnej są chyba jednak ponad innych - samotni rodzice, czyli rodziny niepełne, gdzie jest jedno lub więcej dzieci (warto pamiętać, że trudniej jest wychowywać jedno dziecko od maleńkości - samotnie - niż dwoje lub troje - bo samotny rodzic dla jedynego dziecka jest przeważnie jedyną ostoją bezpieczeństwa i towarzyszem gier i zabaw). Opieka społeczna - bez względu na okoliczności polityczne państwa - bardzo często krzywdzi samotnych rodziców.


źródło:
PDF do pobrania w całości


Kolejnymi ofiarami przemocy instytucjonalnej są osoby starsze i niedołężne - bez bezpośredniej opieki osób najbliższych. Sytuacja takich osób potrafi być dramatyczna.
Ogólny raport z 2012 roku wydany przez Senat RP


źródło:
PDF do pobrania w całości


Państwo jako instytucja może każdego wynieść z każdej złej sytuacji - ale potrafi także zniszczyć każdego człowieka i każdą rodzinę - a to już narusza konstytucyjne prawo równości społecznej.czwartek, 12 listopada 2015

Kochajmy dzieci - bo tak łatwo je odbierają!

XXI wiek w Polsce oraz Europie przyczynia się za sprawą despotyzmu urzędniczego do patologii, która krzywdzi rodziny a szczególnie dzieci - poddawane terrorowi prawnemu.
Państwo - w którym defraudowane są miliony na urzędnicze posady nie mające żadnego racjonalnego uzasadnienia - państwo, w którym korupcja przybiera skalę niewyobrażalną w cywilizowanym świecie prawa i sprawiedliwości - odbieranie dzieci rodzicom - stało się podstawowym narzędziem terroru nad społeczeństwem.
Dlatego mówimy STOP ODBIERANIU DZIECI rodzicom, którzy ponad wszystko kochają własne dzieci, troszczą się o te dzieci i przyczyniają się do prawidłowego rozwoju społecznego.


źródło:
plik PDF do pobrania


Czym innym jest odbieranie dzieci rodzicom, opiekunom - którzy nadużywają siły, bezprawia wobec bezbronnych dzieci - ale takich przypadków jest obecnie procentowo bardzo mało. 

źródło:
strona internetowaźródło:
strona internetowa


źródło:


źródło:Przemoc państwa wobec rodzin i małoletnich dzieci
Proceder odbierania dzieci w Polsceźródło:
plik PDF do pobraniaźródło:
plik PDF do pobrania 


źródło:
strona internetowa


Rodzina jest podstawową komórką społeczną - o czym zapominają urzędnicy, politycy i sędziowie sądów rodzinnych. Takie "zapominanie" może prowadzić do osłabienia stabilizacji narodowej - co nie jest przypadkowe - bo polityka społeczna w Polsce i Europie skłania się do rotacji społecznej. Państwa z wyraźnym niżem demograficznym "kupują" sobie różnymi działaniami podstępnymi na niwie politycznej - prawo do przejmowania dzieci z państw, w których zwyczajnie społeczeństwa są uboższe ale płodniejsze. 


źródło:
plik PDF do pobrania


Nie dajcie krzywdzić dzieci - przez urzędników - ale nie krzywdźcie dzieci własnych, troszczcie się o dzieci w rodzinie, wśród krewnych i znajomych a nieznajomym starajcie się udzielać wsparcia w takim zakresie, jaki uznacie za stosowny ku poprawie bytu i sytuacji społecznej. 


źródło:
plik PDF do pobrania


źródło:
odwołanie do strony internetowej:


Tylko silne poczucie więzi rodzinnych, więzi społecznych jest gwarantem przetrwania narodu i społeczeństw.


źródło:
strona internetowa


Społeczeństwo nawet wielonarodowościowe ma prawo do uznania faktu, że tylko rodzina, gdzie dzieci mają biologicznych rodziców oraz najbliższą rodzinę składającą się z krewnych w linii prostej - jest gwarantem stabilizacji życia dziecka aż do pełnoletności. 


poniedziałek, 9 listopada 2015

Zabijający wiatr?

Oskarżeni: wiatr i drzewo. Ofiara: nie żyje. Okoliczności zdarzenia: horror


Horror i zabijająca natura? A może tragedia i przypadkowa śmierć  kobiety - przechodzącej w pobliżu drzew?

źródło:
http://www.se.pl/wiadomosci/polska/horror-w-sopocie-wiatr-zabi-kobiete_724712.html

Sianie paniki? Robienie sensacji? Raczej nieprzemyślane pisanie tekstów, które mogą bardziej odstraszać niż skupiać uwagę na ostrożności w czasie mocno wiejących wiatrów.

Definicja horroru:

źródło:
http://www.definicja.org/Objasnienie-jezykowe/horror.php


Możemy tylko współczuć ofierze losowego zdarzenia w czasie silnie wiejącego wiatru, braku zachowania ostrożności. Ale z całą stanowczością nie był to "zabijający wiatr" a tym bardziej "zabijające drzewo".

W polskich wiadomościach - czytanych przez obcokrajowca nie znającego dobrze języka polskiego - może wynikać jedno - że Polska to kraj horroru, morderczych wiatrów i zabijających drzew. 
Nie można raczej się z tym zgodzić. 


niedziela, 8 listopada 2015

Bezpieczeństwo w Polsce 2014 Raport MSW

- Czy czujesz się bezpiecznie w miejscu swojego zamieszkania? - Czy nie boisz się chodzić po zapadnięciu zmroku? - Czy pozwalasz swoim małoletnim dzieciom na chodzenie po miejscu zamieszkania bez asysty osoby dorosłej? - Jak bardzo ufasz instytucjom państwa? 
Na powyższe pytania znajdziecie odpowiedzi w poniższym "Raporcie o bezpieczeństwa w Polsce" - tylko, czy się z nim zgodzicie - tego nie wiem. 


źródło:
strona internetowa MSW RP z plikami PDF do pobrania w całości


Z powyższego raportu wynikają poniższe statystyki - tylko można zadać pytanie: - kto i na czyje zlecenie fałszuje takie statystyki?

źródło:
http://bip.msw.gov.pl/bip/raport-o-stanie-bezpie/18405,Raport-o-stanie-bezpieczenstwa.html

Cały raport - to 387 stron - nie mniej każdy zainteresowany powinien zapoznać się z jego treścią. Większość danych wskazuje, że im bogatszy region w Polsce - to przestępczość pospolita większa w statystykach. Raczej to nie dziwi - natomiast potwierdza się reguła, że im większe nakłady na tak zwane bezpieczeństwo społeczeństwa, czyli na Policję - tym ta przestępczość jest wyższa niż tam, gdzie Policja jest gorzej wyposażona a społeczeństwo uczciwsze.