niedziela, 8 listopada 2015

Bezpieczeństwo w Polsce 2014 Raport MSW

- Czy czujesz się bezpiecznie w miejscu swojego zamieszkania? - Czy nie boisz się chodzić po zapadnięciu zmroku? - Czy pozwalasz swoim małoletnim dzieciom na chodzenie po miejscu zamieszkania bez asysty osoby dorosłej? - Jak bardzo ufasz instytucjom państwa? 
Na powyższe pytania znajdziecie odpowiedzi w poniższym "Raporcie o bezpieczeństwa w Polsce" - tylko, czy się z nim zgodzicie - tego nie wiem. 


źródło:
strona internetowa MSW RP z plikami PDF do pobrania w całości


Z powyższego raportu wynikają poniższe statystyki - tylko można zadać pytanie: - kto i na czyje zlecenie fałszuje takie statystyki?

źródło:
http://bip.msw.gov.pl/bip/raport-o-stanie-bezpie/18405,Raport-o-stanie-bezpieczenstwa.html

Cały raport - to 387 stron - nie mniej każdy zainteresowany powinien zapoznać się z jego treścią. Większość danych wskazuje, że im bogatszy region w Polsce - to przestępczość pospolita większa w statystykach. Raczej to nie dziwi - natomiast potwierdza się reguła, że im większe nakłady na tak zwane bezpieczeństwo społeczeństwa, czyli na Policję - tym ta przestępczość jest wyższa niż tam, gdzie Policja jest gorzej wyposażona a społeczeństwo uczciwsze.