poniedziałek, 18 września 2017

MAFIA KRADNIE POLSKIE DZIECKO!


Mafia kradnie polskie dziecko - pomaga w tym konsul generalny RP Dariusz Adler i Departament Konsularny MSZ RP - islamska intryga terroryzuje polską rodzinę i dostarcza mafii funduszy! W roku 2015 doszło do spreparowania fałszywego oskarżenia - w które nie dał wiary sąd karny - jednocześnie obalone zostały fałszywe oskarżenia - ale mafia ma ludzi w sądach i instytucjach, także w Policji - wspierani są fałszerstwami grupy polskich oszustów wspierających terror na Polakach w UE.Kodeks Karny - prawo polskie stosowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w obronie obywateli polskich 

art. 110 k.k.


Dane bezpośrednich sprawców, uczestników procederu handlu moim dzieckiem i innymi dziećmi są w posiadaniu polskiej prokuratury - gdzie trwa postępowanie. Dane osób powiązanych z handlem dziećmi posiada także kilka instytucji mających na celu kontrolę pracy urzędników polskich mających ustawowy obowiązek zapobiegania takim porwaniom, fałszywym oskarżeniom, preparowaniu przeciwko polskim rodzicom i polskim dzieciom - czyli polskim rodzinom - fałszywych raportów. 

Przestrzegam przed działalnością fundacji prowadzonej pod prezesurą Tomasza Lingo - jako osoby szczególnie niebezpiecznej dla interesów polskich dzieci i polskich rodzin ofiar porywania polskich dzieci. Mam dowody na to, że w celu krzywdzenia mojego syna - jego ludzie pisali fałszywe donosy na nas a także wspierali przestępczą grupę - mającą interes prywatny w krzywdzeniu mojego syna - z uwagi na ciążące na jednej z członkiń obowiązku finansowego (tutaj dodam, że wobec przestępczyni toczy się intensywne śledztwo - gdyż dopuściła się szeregu przestępstw, także przeciwko wymiarowi sprawiedliwości), 

Natomiast konsulowie z Konsulatu Generalnego RP dopuścili się występków określonych w art. 231 k.k. i innych na szkodę i krzywdę polskiego dziecka, polskiej rodziny w Szkocji.


Dariusz Adler jako funkcjonariusz publiczny dopuszczał się wielu przestępstw na krzywdę i szkodę interesu polskich obywateli, polskich rodzin i polskich dzieci w Wielkiej Brytanii  także atakował osoby ujawniające prawdę o jego przestępstwach z art. 213 k.k. jako funkcjonariusza publicznego. Wobec Dariusza Adlera konsula generalnego toczyły się czynności śledcze o bardzo poważne nadużycia władzy i zaniechania obowiązków wobec obywateli polskich w Szkocji. - Jego doniesienie trafiło na śledczych, którzy nie mieli wątpliwości, że Dariusz Adler sam łamie prawo także prawa człowieka obywateli polskich w Szkocji a także nadużywał władzy wspierając porywanie polskich dzieci od polskich ojców i matek.

Zmarł jako Konsul Generalny RP w Belfaście!Handlarze polskim dzieckiem i innymi dziećmi w Glasgow - są ujęci w odpowiednich dowodach do spraw przeciwko handlarzom dziećmi.


Informuję, że posiadam dowody wobec handlarzy dziećmi - jest to struktura o charakterze mafijnym - wielonarodowościowa - wśród nich są ludzie powiązani z transpalantologią, badaniami medycznymi i farmaceutycznymi - na dzieciach izolowanych prowadzone są eksperymenty medyczne, psychologiczne-. UWAGA - Rząd Rzeczypospolitej Polskiej - czyli Rada Ministrów - szczególnie resorty MSZ i MS oraz Sejm RP - mają wiedzę i w związku z utajnianiem faktów - dopuszczają się przestępstw przeciwko polskim dzieciom. Wśród nazwisk są także osoby posiadające tytuą sędziego sądu powszechnego w UK, RP - inne przypadki nas nie dotyczó - dlatego nie wymieniamy.

Ukochanemu dziecku - Miłoszkowi - tatuśBrytyjska mafia - to mafia terroru nad rodzicami i dziećmi - w Szkocji mafia sprzedaje dzieci!BRYTYJSKI TERRORYZM NA DZIECIACH POLSKICH TRWA!TYLKO PRAWDA!

Konsulowie Konsulatu Generalnego RP w Edynburgu pomagali sprzedać polskie dziecko - ich matactwa i pomaganie islamsko-szkocko-niemiecko-pakistańskiej mafii - sprawiły, że Miłoszek od 16 grudnia 2015 roku jest w zniewoleniu u Szkotów, który bili Miłoszka a układ mafijny zarabia na terrorze na polskim dziecku. W mafii są: policjanci, pracownicy SCRA, pracownicy HSCP GCC, kilkoro lekarzy GP, kilkoro sheryfów Glasgow Sheriff Court! Dzisiaj nie mamy wątpliwości, że w handlu Miluniem brała udział jego biologiczna matka Grażyna J. i jej były kochanek a obecny mąż a także prezesik fundacyjki - ale także wicekonsul i konsulat!Powstaje książka dokumentalna oparta na faktach autentycznychZazdrościli Miluniowi dziećństwa - więc je zniszczyli! Mafia w Glasgow, konsulowie, biologiczna wyrodna matka i oszuści z fundacji świdnickiej!Aktualizacja z dnia 20 grudnia 2017 r.

W związku ze zmianą na stanowisku Konsula Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Szkocji - Konsulem Generalnym został Ireneusz Truszkowski - i miejmy nadzieję, że odmieni los polskich dzieci w Szkocji - które są ofiarami mafii handlarzy dziećmi - odbieranych na podstawie oszustw, pomówień i preparowania fałszywych dowodów ze strony przestępczej grupy zorganizowanej handlarzy dziećmi w SCRA, HSCP oraz innych instytucjach mających korzyści finansowe i materialne z uprowadzania dzieci ze szkół i dręczenia tych dzieci oraz ich polskich rodziców. 

Aktualizajca z dnia 7 stycznia 2018 r.

 
źródło:
https://twitter.com/MS_GOV_PL


środa, 6 września 2017

Konsulat Generalny RP w Edynburgu - wspiera islamski terror i handel dzieckiem polskim

Zaczęło się od fałszerstw w dokumentach, pisania nieprawdy, pisma nie mające żadnego logicznego sensu, zatajanie prawdy o tym, że islamska mafia dokonała ataku na polską rodzinę - że są na to dowody i że konsulowie od początku mataczyli i zamiatali problem pod "dywan" konsularny - bo interesy prywatne są ważniejsze od bezpieczeństwa polskiej rodziny i polskiego dziecka - przed terrorem ze strony mafii handlującej tym dzieckiem. Konsulat ujawnił osobom nieuprawnionym wiele informacji tak zwanych wrażliwych oraz udziełał informacji oszustom - nie sprawdzając oszustów w tym co piszą do konsulatu.


Konsul Generalnz RP Dariusz Adler oskarża mnie o publikowanie obelżywych informacji na tym blogu o nim! Zapomniał, że wspierał i wspiera islamskich przestępców a sam odmawiał pomocy Miloszkowi i mnie - gdy ewidentnie dziecko było bite - potem mataczył w dokumentach aż w końcu pomógł zerwać spotkania Miloszka ze mną -. zastraszali nas a nawet szantażowali - kłamstwa konsuli są nagrane na audio! Dariuszu Alder - jesteś funkcjonariuszem publicznym - oszustem i piszę to zgodnie z prawem. Powinni sprawdzić twoje wszystkie decyzje i ukrywane "lewe" interesy w Szkocji - a od tego jest NIK i ABW oraz Policja i Prokuratura Krajowa - powinni prześwietlić cię aż na wylot. I zrobię wszystko - abyś jako funkcjonariusz publiczny był prześwietlony na okoliczność wspierania islamskich i szkockich handlarzy dziećmi polskimi!

Konsul Generalny RP w Edynburgu - Dariusz Adler - od sierpnia 2015 wpiera islamskich przestępców - mafię powiązań handlarzy dziećmi w Szkocji. Podporządkował sobie podwładnych i mataczą, fałszują fakty i oczywiście handlują polskimi dziećmi! Tak Dariuszu Adler - jesteś cinkciarzem a nie konsulem mającym służyć Polakom w Szkocji!

źródło: Internet

Oskarżam Dariusza Adlera konsula generalnego RP w Edynburgu 
publicznie o wspieranie mafii handlarzy dziećmi w Szkocji,
wszystko - co powinno być zabezpieczone - posiada prokuratura. 
W trybie art. 231 § 1 kodeksu karnego w trybie art. 2 k.k., art 6 § 1 i 2  - wniosłem o ściganie ww. i jego pomocników.


Jednocześnie publicznie oświadczam, że ten konsul mataczy, fałszuje dokumenty i działa na krzywdę i szkodę wielu polskich rodzin w Szkocji - od samego początku objęcia stanowiska z mianowania poprzedniej władzy w RP. 

Dariusz Adler jako funkcjonariusz publiczny dopuszczał się wielu przestępstw na krzywdę i szkodę interesu polskich obywateli, polskich rodzin i polskich dzieci w Wielkiej Brytanii  także atakował osoby ujawniające prawdę o jego przestępstwach z art. 213 k.k. jako funkcjonariusza publicznego. Wobec Dariusza Adlera konsula generalnego toczyły się czynności śledcze o bardzo poważne nadużycia władzy i zaniechania obowiązków wobec obywateli polskich w Szkocji. - Jego doniesienie trafiło na śledczych, którzy nie mieli wątpliwości, że Dariusz Adler sam łamie prawo także prawa człowieka obywateli polskich w Szkocji a także nadużywał władzy wspierając porywanie polskich dzieci od polskich ojców i matek. 


W tym polskim konsulacie dochodzi do sprzedaży polskich dzieci poprzez matactwa, fałszowanie dokumentów oraz sprzedaż informacji osobom nieuprawnionym a także wyłudzenia informacji od obywateli polskich, którzy są wprowadzani w błąd a także wyłudzania przez konsuli pełnomocnictw i innych dokumentów od obywateli polskich - z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych. 

W tym Konsulacie RP konsul generalny Dariusz Adler wspiera islamskie grupy przestępcze działające na krzywdę i szkodę polskich dzieci w Szkocji. 

Zmarł jako Konsul Generalny RP w Belfaście!


źródło: Internet

Odpowiesz za każdą krzywdę mojego syna i ja ci to obiecuję - jako kochany ojciec - którego syna pomagałeś krzywdzić, bić i zniewolić! 


TERRORYZM BRYTYJSKI NA DZIECIACH I RODZICACH


Resport Sprawiedliwości nie stara się - a nawet traktuje dzieci jak towar w rozgrywkach z przestępczymi organizacjami takimi, jak SCRA w Szkocji.

Aktualizacja z dnia 20 grudnia 2017 r.

W związku ze zmianą na stanowisku Konsula Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Szkocji - Konsulem Generalnym został Ireneusz Truszkowski - i miejmy nadzieję, że odmieni los polskich dzieci w Szkocji - które są ofiarami mafii handlarzy dziećmi - odbieranych na podstawie oszustw, pomówień i preparowania fałszywych dowodów ze strony przestępczej grupy zorganizowanej handlarzy dziećmi w SCRA, HSCP oraz innych instytucjach mających korzyści finansowe i materialne z uprowadzania dzieci ze szkół i dręczenia tych dzieci oraz ich polskich rodziców. 


sobota, 29 lipca 2017

OFIARA KIDNAPINGU INSTYTUCJONALNEGO W SZKOCJI

Glasgow - Szkocja - nawet jeden Polak prowadzący firmę w Szkocji, nawet jeden ksiądz tak zwany polski nie pomógł a nawet odmawiali pomocy - bo wiadomo, że w procederze handlu moim synem - brali także udział bierny lub czynny księża szkoccy ale być może i polscy - ku interesom prywatnym i przyjaźni z islamskimi przestępcami stawiającymi warunki. Nie pisał o tym żaden szmatławiec tak zwany polonijny - finansowany także przez MSZ w ramach dotacji na prasę i wydawnictwa polonijne. Konsulowie mataczyli i pisali kłamstwa w pismach - wspierając tym samym mafijny układ handlarzy moim synem i innymi dziećmi. Wkrótce zostaną opublikowane materiały jednoznacznie świadczące o procederze sprzedania mojego syna - które są w posiadaniu organów śledczych ze wskazaniem na śledztwo o charakterze mafijnego handlu dziećmi w Szkocji.


Kodeks Karny - prawo polskie stosowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w obronie obywateli polskich 

art. 110 k.k.Warto podkreślić, że ogromną rolę od stycznia 2016 we wspieraniu terroru na nas odegrała postać tomasza lingo prezesa przestępczej grupy ukrywającej się pod zarejestrowaną strukturą fundacji i tajnej organizacji - ten wątek badają odpowiednie organa państwowe - i pomimo pomówieć i zastraszania mnie i moich bliskich - dowody przeciwko nim są skrzętnie dokumentowane przez odpowiednie organa ścigania. 

Podkreślam, że całość handlu moim synem została zainicjowana wiosną 2014 roku i od tego czasu posiadamy dowody i poszlaki oraz powiązania - co jest w dyspozycji odpowiednich organów śledczych. 

Ogromną rolę w handlu polskimi dziećmi odbrywają islamskiie sturktury w urzędach, samorządach i instytucjach krajowych w Szkocji i innych państwach i krajach UE. 
Ale o tym MSZ RP nadal milczy a Ministerstwo Sprawiedliwości RP pomija wątek w oficjalnych wystąpieniach ministrów i wiceministrów.

Osoby, która są ze mną w stałym kontakcie - mają pełne informacje - tylko dlatego, że trwają czynności śledcze i sprawdzające oraz dokumentowanie wszystkich przestępstw wobec mnie i mojego syna, nas jako polskiej rodziny w Szkocji - poddawanej dyskryminacji, celowemu wyniszczaniu i fałszywym pomówieniom - nie ujawniamy wszystkiego. To już dwa lata od 1 sierpnia 2015 - kiedy mafia postanowiła sprzedać Milunia! Ujawnimy nazwiska wszystkich, którzy dokładali do tego ręki! Wszystkich co zeniachali i tych co czynili podłość i złlo wobec nas -. naszej rodziny!

Kontakt przez formularz w bocznym pasku po prawej stronie.  
Nazwiska polskich pracowników MSZ, którzy mataczyli w sprawie a także wspierali układ mafijny w Szkocji - przyzwalając na sprzedaż polskiego dziecka przez mafię są sukcesywnie dopisywane do stosownych pism procesowych ale tutaj publicznie zarzucam Dariuszowi Adlerowi konsulowi generalnemu Rzeczypospolitej Polskiej z Konsulatu Generalnego w Edynburgu - że od listopada 2014 roku celowo przyczyniał się poprzez matactwa, zaniechanie ochrony naszej rodziny - w podły, haniebny sposób wpierając islamsko-niemiecko-szkocki układ mafijny - do sprzedania Milunia! To samo dotyczy się konsula Tomasza Tadli a także konsula Jolanty Srebrakowskiej oraz konsula Michała Zawiszy i ich przełożonych z Departamentu Konsularnego MSZ RP w Warszawie - i nie cofnę się aż prawda zostanie ujawniona publicznie - w jaki sposób wdrażają ci "dyplomaci" handel polskim dzieckiem, wyniszczaniem polskiej rodziny w Szkocji oraz poprzez zaniechanie wypełniania obowiązków ustawowych wobec naszej rodziny dopuścili się wspierania terroru na mnie i moim synu!

Konsul Generalnz RP Dariusz Adler oskarża mnie o publikowanie obelżywych informacji na tym blogu o nim! Zapomniał, że wspierał i wspiera islamskich przestępców a sam odmawiał pomocy Miloszkowi i mnie - gdy ewiudentnie dziecko było bite - potem mataczył w dokumentach aż w końcu pomógł zerwać spotkania Miloszka ze mną -. zastraszali nas a nawet szantażowali - kłamstwa konsuli są nagrane na audio! Dariuszu Alder - jesteś funkcjonariuszem publicznym - oszustem i piszę to zgodnie z prawem. Powinni sprawdzić twoje wszystkie decyzje i ukrywane "lewe" interesy w Szkocji - a od tego jest NIK i ABW oraz Policja i Prokuratura Krajowa - powinni prześwietlić cię aż na wylot. I zrobię wszystko - abyś jako funkcjonariusz publiczny był prześwietlony na okoliczność wspierania islamskich i szkockich handlarzy dziećmi polskimi!

źródło: Internet

Dariuszu Adler - sprzedajesz jako konsul polskie dzieci i wspierasz ich odbieranie polskim rodzicom przez mafię handlującą dziećmi w Szkocji. - Nie wymigasz się od odpowiedzialności karnej.


Dariusz Adler jako funkcjonariusz publiczny dopuszczał się wielu przestępstw na krzywdę i szkodę interesu polskich obywateli, polskich rodzin i polskich dzieci w Wielkiej Brytanii  także atakował osoby ujawniające prawdę o jego przestępstwach z art. 213 k.k. jako funkcjonariusza publicznego. Wobec Dariusza Adlera konsula generalnego toczyły się czynności śledcze o bardzo poważne nadużycia władzy i zaniechania obowiązków wobec obywateli polskich w Szkocji. - Jego doniesienie trafiło na śledczych, którzy nie mieli wątpliwości, że Dariusz Adler sam łamie prawo także prawa człowieka obywateli polskich w Szkocji a także nadużywał władzy wspierając porywanie polskich dzieci od polskich ojców i matek. 

Zmarł jako Konsul Generalny RP w Belfaście!Obowiązki konsuli wobec Polaków poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

 Wypis z Ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku - Prawo Konsularne

Art. 19. W przypadku powzięcia wiadomości o tym, że obywatel polski jest traktowany przez władze państwa przyjmującego w sposób mniej korzystny niż wynika to z przepisów obowiązujących w tym państwie, noszący znamiona dyskryminacji lub niezgodny z międzynarodowymi standardami dotyczącymi praw człowieka, konsul podejmuje działania zgodne z prawem międzynarodowym i prawem państwa przyjmującego w celu ochrony praw tego obywatela polskiego.

Art. 20. 1. Konsul udziela pomocy obywatelowi polskiemu, w szczególności w razie poważnego wypadku lub ciężkiej choroby, aresztowania lub zatrzymania tego obywatela, w razie aktu przemocy, którego ofiarą padł obywatel polski, w razie zgonu obywatela polskiego lub konieczności nagłego powrotu obywatela polskiego pozbawionego środków finansowych do Rzeczypospolitej Polskiej albo do państwa zamieszkania (pomoc konsularna).
2. Pomoc konsularna jest udzielana w niezbędnym zakresie i z zastosowaniem środków koniecznych do ochrony istotnych praw i interesów obywatela polskiego.

Art. 21. 1. W takim samym zakresie jak obywatelowi polskiemu konsul udziela pomocy konsularnej obywatelowi państwa członkowskiego Unii Europejskiej, które na terytorium państwa przyjmującego niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej, nie ma swojego przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego, albo jeżeli nie może w danym przypadku udzielić pomocy konsularnej temu obywatelowi.
2. Konsul może przekazać wniosek o udzielenie pomocy konsularnej obywatela, o którym mowa w ust. 1, urzędowi konsularnemu lub przedstawicielstwu dyplomatycznemu innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jeśli jest on właściwy do udzielenia takiej pomocy i nie narusza to praw i interesów tego obywatela.
3. Konsul w niezbędnym zakresie współpracuje, a także koordynuje swoje działania z państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz z Unią Europejską, w szczególności poprzez:
1)     prowadzenie konsultacji i uzgodnień poprzedzających udzielenie pomocy konsularnej;
2)     wymianę i dostarczanie niezbędnych informacji, w tym danych osobowych potwierdzających tożsamość i obywatelstwo obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej wnioskujących o udzielenie pomocy konsularnej;
3)     zawieranie, za zgodą ministra właściwego do spraw zagranicznych, praktycznych uzgodnień dotyczących udzielania pomocy konsularnej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej na terytorium państwa przyjmującego niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej;
4)     podawanie do powszechnej wiadomości i wykonywanie praktycznych uzgodnień, o których mowa w pkt 3.

Plik źródłowy

http://orka.sejm.gov.pl/proc7.nsf/ustawy/3290_u.htm

DARIUSZ ADLER - obecnie konsul generalny RP w Edynburgu, wcześniej pracownik m.in.: Ambasady RP w Londynie
od początku wspierał terror na naszej rodzinie, mataczył i mataczy w pismach przez niego pisanych i pisanych przez jego podwładnych konsuli. Ohydne i nie odpuszczę ci dyplomato wrogi nam od początku - działasz z premedytacją wspierając mafię handlarzy dziećmi porywanymi ze szkół i domów polskich i nie my jedni o tym wiemy.


źródło: Internet


Za łzy mojego syna, za bicie go w niewoli - odpowie każdy, kto od listopada 2014 roku bierze udział w mafijnej grupie handlarzy dziećmi. 


NIE! DLA HANDLU MOIM SYNEM! 
TYLKO PRAWDA!

Miłoszek w naszym domu miał wszystko, czego potrzebował a przede wszystkim bezpieczeństwo, troskę i radosne dziecięce życie! 
Mafia, w której są sędziowie, urzędnicy szkoccy i polscy - zabrali Miłoszkowi prawo do radosnego dzieciństwa w rodzinnym domu pod troską ukochanego rodzica! Oddali Miłoszka w łapy starych Szkotów bo ci dzielą się zyskami z mafią!


Miłoszek w swoim pokoiku na kilka dni przed tym, jak mafia sprzedała go i zniewolili go przestępcy z przyzwoleniem konsuli i MSZ RP. Pawda jest taka, że MSZ RP sprzedaje polskie dzieci we własnym interesie przestępczego układu. 

Jarosław Łasiński - skompromitowany konsul RP z Chicago oraz Melmö - obecnie Dyrektor Departamentu Konsularnego MSZ RP w Warszawie - w pismach napisał, że moje dziecko nie było ofiarą bicia i znęcania się, że Konsulat Generalny RP wypełniał zawsze swoje ustawowe obowiązki.

ŁZY POLSKICH DZIECI PORYWANYCH W UE TO WINA MSZ RP!


Jarosławie Łasiński - dyrektorze w skorumpowanych strukturach MSZ RP - jesteś oszustem wspierającym handel moim synem a zapewnie nie tylko nas krzywdzicie celowo - czerpiąc z tego korzyści materialne i niematerialne.

Komu pomagał i pomaga MSZ RP i konsuloiwie? Odwiedź stronę 
DOKUMENT Z INTERNETU w pasku stron. 

Jolanta Srebrakowska - konsul - kłamała i mataczyła, zachowywała się jak nienormalna.Bóg mi świadkiem, że prawda wypłynie na światło dzienne a wy - wspierający islamsko-szkocko-niemiecko-pakistańskie mafijne struktury handlujące dziećmi w całej UE - odpowiecie przez sądem polskim. 


Więc czekamy na konkrety panie Michale Wójciku - Podsekretarzu Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej.

źródło:

https://www.arslege.pl/kodeks-karny/k1/

... będę wszędzie ...

... tylko cicho szemrze zdrój ...


Kochanemu Synkowi - Miłoszkowi - tata

UWOLNIMY CIĘ SYNECZKU!

MAFIA ODPOWIE ZA TWOJE KRZYWDY!


Za powierzchownie panowie ministrowie. Brakuje oskarżeń wobec konsuli, ambasadorów i MSZ RP! To oni sprzedają polskie dzieci w obce ręce, są pijakami, cinkciarzami i zdrajcami interesów narodu polskiego.

http://www.rp.pl/Urzednicy/301249996-Przedawnienie-przestepstwa-naduzycia-wladzy.html

Aktualizacja z dnia 20 grudnia 2017 r.

W związku ze zmianą na stanowisku Konsula Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Szkocji - Konsulem Generalnym został Ireneusz Truszkowski - i miejmy nadzieję, że odmieni los polskich dzieci w Szkocji - które są ofiarami mafii handlarzy dziećmi - odbieranych na podstawie oszustw, pomówień i preparowania fałszywych dowodów ze strony przestępczej grupy zorganizowanej handlarzy dziećmi w SCRA, HSCP oraz innych instytucjach mających korzyści finansowe i materialne z uprowadzania dzieci ze szkół i dręczenia tych dzieci oraz ich polskich rodziców. 

piątek, 16 czerwca 2017

Ofiara przemocy instytucjonalnej w Szkocji - MSZ RP mataczy w tej sprawie!

UWAGA!
Od 30 maja 2017 roku Miłoszek jest izolowany celowo - bo mówił prawdę - za prawdę został pozbawiony domu, jedynego rodzica i polskości! Jest dzieckiem zniewolonym w Glasgow a Konsul Generalny Dariusz Adler poprzez matactwa wspiera islamską mafię oszustów i przestępców - czym wyrządza nam ogromne krzywdy i straty a Miłoszkowi odebrał prawo do szczęśliwego dzieciństwa.

Jesteśmy represjonowani za ujawnianie prawdy o porywaniu polskich dzieci w Szkocji, prawdy o tym, że konsulowie wspierają mafię w Szkocji handlującą dziećmi a także prześladowani przez pewną grupę pracowników MSZ RP - gdyż ujawniłem wiele a posiadam jeszcze więcej - także nagrania audio - kiedy konsul informuje, że Dariusz Adler jako konsul generalny - zakazał wspierania i pomocy Miłoszkowi i mnie!

MAFIA SPREPAROWAŁA FAŁSZYWE DOWODY I PORWALI DZIECKO ZE SZKOŁY SZKOCKIEJ W GLASGOW W DNIU 16.12.2015 ROKU
OD 30 MAJA 2017 DZIECKO NIE MA KONTAKTU Z TATUSIEM - JEDYNYM RODZICEM
- BO MAFIA PROWADZI INTENSYWNY TERROR NA NAS!

SZKOCJA

To zrobili przestępcy z islamskimi powiązaniami!

Kodeks Karny - prawo polskie stosowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w obronie obywateli polskich

art. 110 k.k.
MSZ RP i inne instytucje mają wszystkie na to dowody ale to nas wyniszczają!

Szkocja dołączyła do krajów, gdzie prześladuje się Polaków i niszczy polskie rodziny!


źródło:


Kiedy Rząd Rzeczypospolitej Polskiej podejmie działania prawne na forum Unii Europejskiej?
Fałszywe oskażenia, preparowane dokumenty, oszustwa, terror instytucjonalny, skorumpowani
urzędnicy i wszechobecna dyskryminacja a także poniżenia i sprzedajni rodacy - zwłaszcza tłumacze - jakże tłumaczący stronniczo i krzywdząco - nawet bardzo niepoprawnie, co jest na wygodne handlarzom dziećmi!Mafia - to przede wszystkim islamscy przestępcy powiązani ze szkockimi urzędnikami!
MSZ RP nie działa należycie! MSZ RP zataja prawdę!

https://gloria.tv/video/26pmfhpGLJ8VBuA4SQmBKvbQf


STOP 
pomówieniom - nikt nie ma prawa mnie i nas poniżać ani ubliżać nam i naszym bliskim.


Przestępstwa nad nami - trwają ciągle od listopada 2014 roku - od tego czasu Konsulat Generalny RP w Edynburgu ma pełną wiedzę - ale ta wiedza była fałszowana a pisma konsularne zawierały kłamliwe treści lub dezorientujące odbiorców - nie mających pojęcia o prawdzie!

Miłoszek jest sprzedany i mam na to dowody! Dowody ma prokuratura polska! Dowody są już w posiadaniu odpowiednich ludzi!

Dziecko było bite za mówienie prawdy na Policji, w Glasgow Sheriff Court! 

Miłoszek był wielokrotnie pobity w niewoli - w odosobnieniu - aby nie miał komu się poskarżyć odbierali nam spotkania - zakazywali dziecku opowiadania o tym wszystkim a jak opowiadał to odbierali nam spotkania i uniemożliwiają powrót Miłoszka do mnie i do Polski - bo wtedy prawda i to cała będzie przedmiotem postępowań międzynarodowych. 

Miłoszek był poddawany znęcaniu się nad nim psychicznym i fizycznym - przez ludzi mafii!

MSZ RP - a zwłaszcza konsulowie wymienieni w tym materiale - zataili nasze dowody, odmawiali i odmawiają pomocy a także fałszują treści dokumentów i mataczą wzajemnie siebie chronióc przed odpowiedzialnością karną za przestępstwa zaniechania ochrony naszej rodziny!UWAGA! - safeguarder - jest człowiekiem mafii - a ludzie handlujący moim synem mają przyzwolenie MSZ RP - ale nie wieczyste! Trwają postępowania - dowody otrzymują odpowiednie służby - więc czekamy na dzałania - bo dziecko ma prawo do powrotu do mnie i bezpiecznego, radosnego życia - jakie miał do 15 grudnia 2015 roku - do dnia, kiedy ludzie mafii w Glasgow uprowadzili Miłoszka ze szkoły, gdzie już był wskazany jako dziecko do sprzedania!

To pobicie nastąpiuło po utajnionych fałszywych donosach płynących od prezesa fundacji w Polsce (jest to ujawniane i jego sitwy sprzymierzeńców wskazanych w odpowiednich dokumentach)

Bicie Miłoszka następowało po każdorazowych oszustwach mafijnej sitwy, którą wsparli przestępcy powiązani z prezesem Tomaszem Lingo, który od stycznia 2016 roku rozpoczął wspieranie terroru na naszej rodzinie a także osobiście zaangażował się w wyniszczanie naszej rodziny a szczególnie wyniszczanie życia Miłoszka! Tomasz Lingo ma swoją rodzinę - i wkrótce społeczność dowie się więcej prawdy - jak to Polacy wspierali handel moim synem.Nazwiska przestępców - także policjantów, którzy fałszowali raporty i zastraszali mnie - są już przekazane polskim organom ścigania.
Safeguarder Alan Murdoch pisał kłamstwa i przyzwolil na bicie Milunia!
Social Workers z HSCP SWS Glasgow - zastraszali nas, a nawet terroryzowali Miłoszka i mnie!
Ich nazwiska są przekazane do Prokuratury Krajowej RP i Ministerstwa Sprawiedliwości!
Handlarze dziećmi i przestępcy dokonujący fałszywych oskarżeń a także preparujący fałszywe dowody oraz islamscy przestępcy składający fałszywe zeznania - nie mogą być bezkarnie chronieni w Szkocji przez układy korupcyjne!

Odsłuchaj.


RPD - ładne spoty reklamowe i nic więcej. 
Miłoszek miał wspaniałe dzieciństwo pod moją troską i opieką - ale przeszkadzało to mafii ale także biologicznej wyrodnej matce, która jako pierwsza krzywdziła Miłoszka - wobec niej toczy się śledztwo prokuratorskie - także z uwagi na art. 233 k.k. (przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości).


Chcesz znać prawdę?

Formularz kontaktowy ci to umożliwi! - Jesteś dziennikarzem śledczym, jesteś adwokatem, jesteś śledczym - masz prawo poznać prawdę i ujawnić handel moim synem przed każdym trybunałem międzynarodowym. Winni nie mogą być bezkarni - bo taki los ma tysiące dzieci polskich w całej UE.

Oświadczenie

Gdyby mi się coś stało, gdyby mnie zabili albo bym "popełnił"samobójstwo - czego nie planuję i nie mam zamiaru - gdyby Miłoszkowi coś zrobili - chcę, aby było to publicznie wiadome!
Miłoszka mafijny układ próbuje wywieźć z UK bez mojej wiedzy i zgody!Minister Witold Waszczykowski nie wie o porywaniu polskich dzieci przez mafie w UE? 
Wie! Tylko, że zataja to i udaje, że nie ma problemu!

OSZUSTWO W RAPORCIE ZA ROK 2016 


źródło:
http://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/raporty_konsularne/raport_konsularny_2016

TEN RAPORT JEST KOLEJNYM DOWODEM NA ZATAJENIE PRAWDY!

KOLEJNE OSZUSTWA NA STRONIE KONSULATU GENERALNEGO


źródło:
http://edynburg.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/wyniki_bozonarodzeniowego_konkursu_dla_dzieci?printMode=true

Najmniejszego wsparcia - a na dodatek Konsul Generalny RP w Edynburgu wspierał ograniczanie dostępu do języka polskiego dla mojego syna! Na to są dowody a nie pomówienia - tak, jak to robi Dariusz Adler i jego sitwa dyskryminująca Polaków w Szkocji tylkio dlatego, że ujawniam prawdę o matactwach - ale NIK i prokuratorzy sprawdzą wszystko. Miłoszka uczyłem sam jako troskliwy ojciec - natomiast konsulat tylko robił i robi wszystko, aby dziecko zapomniało język polski i straciło jedynego troskliwego rodzica. 

Dariuszu Adler - sprzedajesz nas tak samo, jak to robili kolaboranci od 1939 roku sprzedający naród polski i czerpiący z tego korzyści prywatne. 

W maju 2017 roku po półtorej roku walki o prawo mojego syna do nauki języka polskiego wskutek terroru na nas - dziecko zostało uczniem klasy polskiej szkoły - ale dziecko ma zaległości wskutek terroru, jaki na nas trwa od 2015 roku! 

UWAGA!


MSZ RP nie wspierał nas nigdy! Konsulowie skłamali wielokrotnie! Departament Konsularny MSZ RP mataczy - a nazwiska urzędników ministerialnych są już weryfikowane pod każdym względem powiązań z handlem dziećmi i wspieraniem takiego handlu - ze szkodą dla polskich rodzin i polskich dzieci na terenie UE oraz matactw na korzyść prywatną i interesu islamskich przestępczych grupy wyłudzających pobyt w UE. 

Konsul Generalnz RP Dariusz Adler oskarża mnie o publikowanie obelżywych informacji na tym blogu o nim! Zapomniał, że wspierał i wspiera islamskich przestępców a sam odmawiał pomocy Miloszkowi i mnie - gdy ewiudentnie dziecko było bite - potem mataczył w dokumentach aż w końcu pomógł zerwać spotkania Miloszka ze mną -. zastraszali nas a nawet szantażowali - kłamstwa konsuli są nagrane na audio! Dariuszu Alder - jesteś funkcjonariuszem publicznym - oszustem i piszę to zgodnie z prawem. Powinni sprawdzić twoje wszystkie decyzje i ukrywane "lewe" interesy w Szkocji - a od tego jest NIK i ABW oraz Policja i Prokuratura Krajowa - powinni prześwietlić cię aż na wylot. I zrobię wszystko - abyś jako funkcjonariusz publiczny był prześwietlony na okoliczność wspierania islamskich i szkockich handlarzy dziećmi polskimi!

źródło:
http://www.edinburgh.mfa.gov.pl/resource/949b474a-d65f-43be-910d-1539a678c708:JCR


źródło: Internet

Konsul Generalny Dariusz Adler lubi się zabawić 
- oczywiście za pieniądze podatników najlepiej - a mnie wypowiada, że potrzebuję wsparcia - wiedząc, że takie wsparcie polskiej rodzinie się należy z urzędu i zgodnie z prawem - bo trwa na nas terror w imię islamskich interesów w Szkocji. 

Konsul Generalny RP w Edynburgu Dariusz Adler - to on od grudnia 2014 mataczył, odmawiał pomocy mając wszystkie dowody na to, że jesteśmy ofiarami dyskryminacji, fałszowania dokumentów i wydawania decyzji o znaczeniu prawnym opartych o fałszerstwa. To on odmawiał poinfomowania policji o biciu Miłoszka, odmawiał udziału konsuli w posiedzeniach SCRA i sądu - gdzie islamscy przestępcy wspierani przez mafię - dokonywali rozboju prawnego na naszych prawach i wolnościach. Dariusz Adler - to on - jest współwinny a poprzez pisanie bzdurnych pism, które zostaną opublikowane oraz notoryczne oszustwa na naszą szkodę przyczynił się do bicia Miłoszka, pozbawiania nas praw - na rzecz przyznawania praw islamskim przestępcom. To Dariusz Adler nadzorował działania konsul Jolanty Srebrakowskiej, która kłamała, zwodziła i mataczyła. To Dariusz Adler koordynuje pracą wicekonsula Tomasza Tadli - tego samego, który powiedział, że wojny z Wielką Brytanią o jednego Miłosza - konsulat nie wywoła! Sitwa konsularna!


Dariusz Adler jako funkcjonariusz publiczny dopuszczał się wielu przestępstw na krzywdę i szkodę interesu polskich obywateli, polskich rodzin i polskich dzieci w Wielkiej Brytanii  także atakował osoby ujawniające prawdę o jego przestępstwach z art. 213 k.k. jako funkcjonariusza publicznego. Wobec Dariusza Adlera konsula generalnego toczyły się czynności śledcze o bardzo poważne nadużycia władzy i zaniechania obowiązków wobec obywateli polskich w Szkocji. - Jego doniesienie trafiło na śledczych, którzy nie mieli wątpliwości, że Dariusz Adler sam łamie prawo także prawa człowieka obywateli polskich w Szkocji a także nadużywał władzy wspierając porywanie polskich dzieci od polskich ojców i matek. 

Ostatnio nastąpiły pewne zmiany i okazało się, że oszust i mataczący konsul Tomasz Tadla trafił do pracy na placówkę w Belfaście. Na jego miejsce trafił konsul Michał Zawisza, który realizuje doktrynę Dariusza Adlera - która od początku nas dyskryminowała i wspierała mafijny układ w Glasgow - handlujący moim synem - a do tego rączka rączkę myje" - tylko, czy ci oszuści na konsularnych stanowiskach żyją w poczuciu bezkarności? Czyją politykę wspierają? Islamski terror na nas? A może handel dziećmi jest zaplanowany a oni tylko mają dopełniać procedur wyniszczania polskich rodzin, które są ofairami terroru na terenie Szkocji? Sprawy są rozwojowe a dowody będą w stu procentach ujawniane - bo są zabezpieczone u odpowiednich ludzi i w odpowiednich instytucjach. Konsul Jolanta Srebrakowska nie napisała nawet jednego pisma w naszej obronie - bo konsul generalny jej zabronił! Taka jest oficjalna wersja relacji konsula Jolanty Srebrakowskiej.

http://www.rp.pl/Urzednicy/301249996-Przedawnienie-przestepstwa-naduzycia-wladzy.html

Przez takich polskich dyplomatów w UK - mafia kradnie bezkarnie polskie dzieci, polskie rodziny są dyskryminowane i poniżane a stopień samobójstw Polaków w Szkocji bije rekordy!

http://www.polishexpress.co.uk/polacy-w-szkocji-popelniaja-wiecej-samobojstw-niz-sami-szkoci

http://informacje24.co.uk/wielka-brytania/wiadomosci-wb/13686-polacy-w-szkocji-popelniaja-samobojstwa-znacznie-czesciej-niz-sami-szkoci.html

http://newsweb.pl/tag/samobojstwa-w-szkocji/

źródło: Internet

Jest to wynik fatalnej pracy konsuli oraz ich nikompetencja a także fałszerstwa, arogancja i hipokryzja! Tak dyplomaci polscy wyniszczają polskie rodziny poprzez pogrążanie Polaków na rzecz innych nacji, których dyplomaci nie patyczkują się z łamaniem praw ich obywateli. Natomiast konsulowie polscy w Edynburgu - to tchórzwile cwaniaczki inkasujące wypłaty, premie, delegacje i imprezyujący notorycznie za publiczne pieniądze.

Dziwicie się, że tysiące polskich dzieci jest porywanych polskim rodzicom w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Norwegii czy Holandii - bezkarnie od wielu lat a w sumie bezkarnie od wejścia Polski w 2004 roku w struktury Unii Europejskiej? - A kim są konsulowie i ambasadorzy RP - kto ich opłaca i dlaczego kolejne ekipy rządowe Rzeczypospolitej Polskiej milczą na temat handlu dziećmi polskimi i ich sprzedawaniem, porywaniem i pozbawianiem praw gwarantowanych Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej? A może jest tak, że programy tajnego wyniszczania narodu polskiego trwają bezkarnie - bo nikt nie upublicznia oszustw i przestępstw także konsuli - mających ustawowy obowiązek chronić nas przed terrorem - zwłaszcza w UE?


Tacy prości dziennikarze samozwańcy i pseudo-reporterzy z UK, RFN i Norwegii - tacy sami oszuści rzeczywistości - którzy boją się wziąć kamerę i iść do mafii - do źródła terroru, jak ci z Fundacji Polak Polakowi Przyjacielem - którzy przekłamują rzeczywistość i zarabiają na mataczeniu i wprowadzaniu społeczeństwa w błędne postrzeganie handlu polskimi dziećmi - kiedy nigdy nie byli oko w oko z terrorem na polskich rodzinach, taki Tomasz Tadeusz Lingo prezesik szemranej fundacji stworzonej dla kolesiostwa, aby unikać opodatkowania w Polsce i uciekać przed ZUS - to jest koszmar polskich rodzin w UE i dramat polskich dzieci. Budują sobie kariery policzyczne i doją system budżetowy walcząc o dotacje! Ohydne!  2017.04.27 Miłosz M. oświadcza że, konsul Jolanta Srebrakowska nie rozmawiała z nim.
from Slawomir on Vimeo.

źródło: Internet

Konsul Jolanta Srebrakowska oczywiście lubi pokazać się z harcerzami (a harcerze lubią paradowanie - żaden z nich nie interesuje się losem polskich dzieci sprzedawanych przez mafie w UE) - ale na pomoc polskiej rodzinie, szczerość i odwagę cywilną - to panią konsul i harcerzy - już nie stać! Taka jest prawda!

Pani konsul Jolanto Srebrakowska - okłamała pani nie tylko polskie dziecko - jako kobieta i matka - sprzedała pani mojego syna oprawcom znęcającym się nad nim wiele miesięcy - tylko po to, aby zataić własne oszustwa - tak pani pracuje na urzędzie konsularnym - chce pani dowodów? Udowodnimy wszystko. 

Nie miała wiele czasu dla polskiego chłopca bitego, poniżanego przez mafijnych przestępców - ale lubi się pokazać między harcerzami.

źródło: Internet

Wicekonsul RP w KG RP w Edynburgu - Tomasz Tadla (MSZ RP)

To ten pozer, oszust (bo dopuścił się oszustw na naszą szkodę) i kombinator były pracownik Biura Rzeczynika Praw Dziecka (przed awansem do MSZ RP i do konsulatu) - odmawiał poomocy naszej rodzinie, nie miał czasu, pisał fałszywe pisma i idiotycznie brzmiące dokumenty. Ukrywa się w sieci pod nickiem "Apolinary Baj" - tak mu zostało oszustowi na urzędzie konsularnym - ABW powinno dobrze przejrzeć jego karierę i ścieżkę awansu na konsula - gdyż - handel dziećmi w UE - przy biernej postawie takiego wicekonsula oraz niekompetencji i oszustwach konsularnych - kwitnie bezkarnie - na rzeczy mafii - także tej islamskiej z niemieckimi korzeniami i pakistańską struktuą. 


Apolinary Baj - baja ludzi i ślizga się za publiczne pieniądze na publicznych stanowiskach.Taka rzeczywistość Rzeczypospolitej Polskiej i MSZ RP zatrudniającego jak leci - z przydzialu i układu.

http://post.kar.salon24.pl/634144,odmowa-msz-pomocy-dziecku-porwanemu-w-niemczech

Porwania polskich dzieci w RFN, UK, Norewgii i innych państwach UE to nie przypadki a zaplanowane i za wiedzą MSZ RP akcje porywania polskich dzieci w celach eugenicznych.

"Wykład" Tomasza Tadli jako wicekonsula o "Sprawiedliwych z Markowej" - w Glasgow


Pozer osobisty i fałszerz rzeczwistości - to on odmówił pomocy polskiej rodzinie i polskiemu dziecku - nawet, gdy niezbiete dowody świadczyły o znęcaniu się nad moim synem w wymuszonej mafiinie pieczy zastępczej (M & G McTaggart). To Tomasz Tadla - wicekonsul sterowany przez konsula generalnego Dariusza Adlera - odmawiał pomocy polskiej rodzinie - ofiar mafii w Glasgow! Tomasz Tadla - były pracownik Biura Rzecznika Praw Dziecka w Warszawie. - Nie boję się mafii i konsuli przestępców czerpiących korzyści finansowe, urzędowe i osobiste - z zatajania handlu polskimi dziećmi. To oni kooperują z przestępczymi sitwami handlarzy polskimi dziećmi! Od 16 grudnia 2015 roku trwa wyniszczanie polskiej rodziny w Glasgow, celowe krzywdzenie polskiego dziecka. Wkrótce ujawnimy więcej - także o tym, jak konsulowie ujawniali informacje osobom nieuprawnionym prawem do pozyskiwania informacji z konsulatu. 

Wymienionym konsulom życzę - aby ich islamscy fundamentaliści nagrodzili za wspieranie islamskiej mafii - która nam odebrała nie tylko normalne życie ale dziecko poddała terrorowi! 

 
"Ból chłopca" - wiersz poetki Marii - czyta Maria


Miłoszek od 30 maja 2017 pozostaje bez kontaktu ze mną u katów nad nim!
Dziecko nie ma żadnej pomocy i ochrony ze strony konsulatu i MSZ RP!

Pierwsza krzywdziła go biologiczna matka, która nie cofnęła się także przed oszustwami i pozbawieniem dziecka na wiele lat alimentacji z jej strony - dzisiaj już zajmuje się nią po wielu latach prokuratura! Ale skutki tego, do czego się dopuściła stały się podstawą obecnej sytuacji dziecka sprzedanego przez mafię w Glasgow.
Sprawę prowadzi już od kilku tygodni prokuratura w Polsce.

TUTAJ BYŁ FILM PRAWDY ALE TOMASZ LINGO (OSZUST) PREZESIK SZEMRANEJ FUNDACJI ZASTRASZYŁ AUTORA FILMU I FILM POLECIŁEM AUTOROWI USUNĄĆ

Wersja oryginala jest zachowana i prawda o wspierających terror na polskich rodzinach będzie ujawniana.

Oryginalne nagranie dostępne jest dla śledczych sprawdzających udział tajnej organizacji kierowanej przez Tomasza Lingo prezesa oficjalnie Findacji Polak Polakowi Przyjacielem - który z innymi przestępcami zastraszają osoby, które upubliczniły pierwotną wersję tego filmu. W dniu 4 lipca 2017 roku - wydawca MASAKRACJA nie chcąc być ciągany przez tajne układy Tomasza Lingo i pseudo-polityków pięknie tylko deklamujących, że interesuje ich obrona sprzedawanych dzieci polskich przez mafijne układy w całej UE i nie tylko - skrócił wersję swojego filmu w obawie przez nękaniem go przez Tomasza Lingo i jego tajną organizację. O Tomaszu Lingo - prawda.

O tym, który ułatwia terror na polskim dziecku w Szkocji - bo odmówiłem mu "kooperacji" w procederze przestępczym. 

https://reporterskieoko.blogspot.co.uk/2016/09/osoba-publiczna.html


Tomasz Tadeusz Lingo prowadzi działalność zakazaną prawem! Jest twórcą niebezpiecznej organizacji tajnej. 
Tajna organizacja wspiera terror na polskich dzieciach - jednocześnie manifestując publicznie "obronę" praw polskich rodzin! To jest oszustwo! Tomasz Tadeusz Lingo prezes fundacji - jest oszustem i naciągaczem na symbole narodowe - polskie symbole! Oszust!W OBRONIE DZIECKA!


DARIUSZ ADLER - KONSUL GENERALNY RP W EDYNBURGU 
NIE TYLKO ODMAWIAŁ POMOCY ALE POMAGAŁ W TERRORZE NA NAS!
https://www.youtube.com/user/MrMilunio1

TERROR NA OJCU I SYNU! TERROR NA POLAKACH W SZKOCJI!

Wobec nas tworzone są fałszywe pomówienia przez grupę przestępczą utajnioną przez oszusta Tomasza Tadeusza Lingo prezesa fundacji, która kolaborowała z handlarzami dziećmi.WSZELKIE DANE O MAFII KIDNAPERSKIEJ W GLASGOW POSIADA:
 PROKURATURA W POLSCE ORAZ MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
trwa śledztwo oraz działania operacyjne.

źródło:


Bezpieczeństwo mojego syna zostało naruszone - bo konsulowie Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej pod konsulem generalnym Dariuszem Adlerem dopuścili się zaniechania wykonywania obowiązków ustawowych, doprowadzili do łamania naszych praw a także mataczyli w sprawach kryjąc wzajemnie swoje nikompetencje, braki w znajomości prawa szkockiego oraz oczywiście swoje wygodne posady konsularne. 

Zobacz także 


oraz odwiedź nasze kanały na YouTube - gdzie widać nasze spokojne życie do dnia terroru na nas - a wszystko rozpoeczęło się jesienią 2014 - gdzie konsulat zataił prawdę o wszystkich działaniach łamiących nasze prawa a także o fałszywym okkarżeniu, które było przygotowane przez mafijny układ - a Dariusz Adler konsul generalny RP w Edynburgu 
fałszował treść pism do instytucji w Polsce i Szkocji.

Miłoszek był szczęśliwym, radosnym dzieckiem w swoim domu i pod opieką swojego taty!


Dziecko jest sprzedane przez mafię i ukrywa to MSZ RP! 

Miłoszek uwielbia polskie potrawy, uwielbia to, co ja gotuję - gotował ze mną bardzo często - mafia zakazała przynoszenia dziecku jedzenia!
źródło:
PDF do pobrania w całości


Taka oto skompromitowany wielokrotnie urzędnik państwowy Jarosław Łasiński pomawia polskich rodziców i krzywdzi polskie dzieci w Norwegii, RFN i UK - wspierając handel polskimi dziećmi! Nie bez winy pozostaje RPD jako organ ufający na papier oszustom z MSZ RP DK - a nie siada z rodzicami i dziećmi sprzedanymi przez mafie wyniszczające polskie rodziny na terenie UE i Norwegii. Mafia islamsko-unijna doskonale działa a służba cywilna MSZ RP obwinia polskich rodziców i handluje polskimi dziećmi! Inną kwestią jest sitwa w MSZ RP, gdzie skorumpowani "dyplomaci" otrzymują strategiczne i inne stanowiska - a handel polskimi dziećmi jest utajniany! c.d.n.

Konsul Generalny RP Dariusz Adler oskarża mnie o publikowanie obelżywych informacji na tym blogu o nim! Zapomniał, że wspierał i wspiera islamskich przestępców a sam odmawiał pomocy Miloszkowi i mnie - gdy ewiudentnie dziecko było bite - potem mataczył w dokumentach aż w końcu pomógł zerwać spotkania Miloszka ze mną -. zastraszali nas a nawet szantażowali - kłamstwa konsuli są nagrane na audio! Dariuszu Alder - jesteś funkcjonariuszem publicznym - oszustem i piszę to zgodnie z prawem. Powinni sprawdzić twoje wszystkie decyzje i ukrywane "lewe" interesy w Szkocji - a od tego jest NIK i ABW oraz Policja i Prokuratura Krajowa - powinni prześwietlić cię aż na wylot. I zrobię wszystko - abyś jako funkcjonariusz publiczny był prześwietlony na okoliczność wspierania islamskich i szkockich handlarzy dziećmi polskimi!

Prokuratura i Policja - umorzyli w grudniu 2017 roku czynności wobec mnie - po fałszywym doniesieniu przez oszukańczego Dariusza Aldera - który mataczył, odmawiał pomocy konsularnej i jest w zainteresowaniu organów ścigania w trybie art. 231 k.k.