sobota, 25 marca 2017

Walka o polskość węgla - KWK Krupiński

Górnicy Polacy - walczą o miejsca pracy, polski węgiel i inne surowce pochodzenia urobku węglowego. Jednocześnie w Polsce przyzwala się na finansowanie działalności wszelkiego rodzaju budżetożernych spółek z kapitałem zagranicznym mających na celu drążenie - ale polskiego budżetu doprowadzając naród do wzrostu zadłużenia.
- Czy wadliwa analiza opłacalności pracy górników i zachowania bogactwa naturalnego jako strategicznej gałęzi ekonomicznej ale także niezbędnego źródła energetycznego na wypadek wojny, zdarzeń losowych związanych ze spadkiem możliwości zastąpienia węgla innmi formami dostarczania energii przede wszystkim do gospodarstw domowych - bo to te gospodarstwa płacą najwięcej - stanie się przyczyną wzrostu bezrobocia w regionie, wzrostu zadłużenia rodzin w parabankach itd.?

Czy więc wadliwe analizy polskich ekonomistów związanych z JSW - prowadzi do sprzedaży polskich złóż z polskiego terytorium państwowego?


Sprawa dotyczy JSW KWK Krupiński


Informacje z portalu gospodarczego

http://gornictwo.wnp.pl/pawlas-wojt-suszca-na-sile-robi-sie-trupa-z-kopalni-krupinski-likwidacja-marnotrawstwem,294748_1_0_0.html

Cenna jest lektura wszelkich wydawnictw, których wydanie i opracowanie pochłania także tysiące, jak nie stetki tysięcy złotych w procesie od projektu do wydania - ale jest to element składnikowy całokształtu ekonomicznego bytu biznesowego każdej działalności gospodarczej.
Model złoża oparty na parametrach jakościowych węgli kamiennychInne przydatne materiały - w rozeznaniu stanu rzeczy


Posiedzenie było w pośpiechu - jakby brakowało miejsc do spokojnej debaty publicznej - jak powiedział pan Mieczysław Kościuk zasłużony górnik i społecznik mający na celu troskę o ludzi ale także dbający o ekonomię bogactw naturalnych będących polskim dobrodziejstwem.


Medialne informacje dają wiele do myślenia - czy polityka unijna zmierza do ograniczenia zdolności energetycznej Rzeczypospolitej Polskiej i narodu polskiego.

Podsumowując temat - zapraszam do zapoznania się z informacjami na temat profesora Bolesława Krupińskiego - którego imieniem nazwana jest KWK KrupińskiTak więc możan pokusić się o stwierdzenie, że cały naród powinien dzisiaj stanąć w obronie istnienia KWK Krupiński. 


Kilka przydatnych informacji - nie tylko dla fachowców i górników
A teraz wyobraźcie sobie, że walka o ten węgiel, to także walka o historię Ziemi - bo przecież węgiel - to historyczne w dziejach tereny zielone a szczególnie lasy, które w bardzo szybkim tempie uległy zwęgleniu - co naukowcy oceniają jako zjawisko ukrywane przed współczesnymi narodami świata - gdyż nikt nie chce odtworzyć wyglądu kuli ziemskiej odpowiadającej wyglądem stanowi, jaki panował w czasach, gdy na Ziemi poziom lasów stanowiących dzisiaj złoża węglowe. Wyobrażacie to sobie? Nie stan obecny ale ten sprzed kilkuset tysięcy lat - chociaż wielu twierdzi kilku milionów lat - co jest jakby bzdurne - w pojęciu obecnego stanu wiedzy naukowej - bo węgiel powstaje w konkretnych warunkach termicznych i pod odpowiednim ciśnieniem a do tego muszą zachodzić odpowiednie warunki fizyczne na Ziemi. - Co się wówczas stało na Ziemi, że polskie pokłady węgla są tak cenne? Według pewnej grupy naukowców jest tak, że pod warstwami węgla znajdującymi się przecież nawet kilometr pod powierzchnią obecnego gruntu stanowiącego nasze realia życia - znajdują się ogromne bogactwa ropy naftowej i gazów - co jest jedynie na obecnym etapie turdnością do realizacji - aby podjąć się wydobywania i eksploatacji tych złóż z uwagi na bezpieczeństwo ekologiczne. 
Sięgnijcie teraz wyobraźnią i pomyślcie, że obszar obecnej Polski - to nie te same poziomy - a nie koniecznie ruchy skorupy ziemskiej spowodowały wyniesienie np. Beskidów na obecny poziom względem morza. Węgiel, to skamieniałe drewno - a dokładniej drzewa, które w przeszłości stanowiły ogromne lasy - gęste i bogate w roślinność - tak na przykład od kilkudziesięciu do kilkuset metrów pod stopami waszymi. Jak więc wyglądała Ziemia nim zaczął się proces zwęglenia drzew, które w bardzo szybkim tempie zachowały ślady roślin i innych form życia?

Ten film jest kontrowersyjny dla wielu ludzi - ale stanowi także o polskich złożach węgla, które mogą w niedalekiej przyszłości być nieocenionym skarbem narodu  i państwa polskiego. - Czy więc walka religijna przysłonięta jest walką polityczną i walką o panowanie nad złożami na Ziemi?


Podałem tylko link - aby nie przytłaczać głównego tematu - czyli walki o KWK Krupiński.

Ostatni dzień KWK Krupiński - media piszą - nie broni już zapewne nikt. Przykre, że biznes kopalniany idzie najgorszą z dróg.


Górnicy na transparentach nieśli "PiS grabarze polskiego górnictwa". A ja wam powiadam, że to jest operacja o wiele bardziej skomplikowana - bo nie każdy - kto przyczynił się do likwiadacji KWK Krupiński jest w partii PiS a zdecydowana większość decydentów w sprawie wcale nie jest w partiach rządzących ale natomiast posiadają akcje i inne wartości dodatnie w kapitałach niosących "śmierć" epoce węgla kamiennego na terenach polskich. 

SŁOWNIK HISTORYCZNY
kopalń węgla na ziemiach polskich


Ostatnio prezydent USA przerwał dekretem ochronę klimatyczną - co otworzyło szeroką bramę ku rozwojowi hutnictwa, górnictwa oraz oczywiście produkcji energii elektrycznej w taki sposób, aby interesy USA były ważniejsze niż interesy światowe. Cel uświęca środki - tylko dlaczego nie można tak w Polsce? 

Podnieście wykształcenie górnikom, niech każdy biegle włada wiedzą elementarną o zasobach węgla oraz polityce ekonomicznej górnictwa w UE, gdzie przecież węgla jest nadal bardzo dużo - zaprzestańcie pompować browary i gorzelnictwo - bo to one niszczą także polskie górnictwo - górnik pijany - zakład pracy łatwiej sprzedany. Nerwy, nerwy i jeszcze raz nerwy - obiecanki polityczne - a gdzie rozliczenia obietnic wyborczych - tak co najmniej dziseięcioletnich? 

Związki zawodowe - otrząśnijcie się i podnieście poziom wiedzy górników - róbcie szkolenia - także z zakresu ekonomi - to pomoże zwykłym górnikom łatwiej posiadać na przykład akcje własnego zakładu pracy.


Będąc przekonany, że likwidacja KWK Krupiński jest błędem Rządu Rzeczypospolitej Polskiej - uważam, że pewnego dnia czołowi politycy zapłaczą może w samotności, że powalili na kolana śląski dar natury. 

Pozdrawiamy związkowców:


Dla dociekliwych - bonus.

źródło:

PDF do pobrania w całościKopalnia zamknięta - ale nie zlikwidowana - zawsze istnieje prawdopodobieństwo, że Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zweryfikuje rentowność tej kopalni a polscy górnicy powrócą do fedrowania pod polską flagą na maszcie kopalni. 


Aktualizacja - z 2018 roku

https://www.jsw.pl/o-nas/zaklady/krupinski/o-zakladzie/

Sprawdza się bardzo negatywny scenariusz losów polskiej kopalni, którą chce przejąć tym razem kapita brytyjski - co może wróżyć tylko źle polskim związkom zawodowym chroniącym górników. - Brytzyjczycy wyniszczyli własny przemysł górniczy na Wyspach - pamiętamy to, co zrobiono ze szkockim górnictwem i przemysłem w latach 80-tych ubiegego wieku. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej nie tylko nie radzi sobie z problematyką górnictwa ale pomimo bagactwa węgla kamiennego realizuje politykę energetyczną narzuconą przez Brytyjczyków, którym nigdy nie było po drodze z silną ekonomicznie polityką Rzeczypospolitej Polskiej. Pikietowanie coś daje? Nie wiele a może nawet wcale nic nie daje. Polityka energetyczna toczy się po pierwsze za zamkniętymi drzwiami gabinetów premierów i wiodących prezesów spółek chociażby w Unii Europejskiej.


Warto jednak walczyć o to, aby takie zakłady pracy, jak kopalnie - były w pełni własnością polskiego narodu. To bardzo ważne - abyśmy mieli swój park przemysłowy śmiało konkurujący z przemysłem zagranicznym.