sobota, 29 lipca 2017

OFIARA KIDNAPINGU INSTYTUCJONALNEGO W SZKOCJI

Glasgow - Szkocja - nawet jeden Polak prowadzący firmę w Szkocji, nawet jeden ksiądz tak zwany polski nie pomógł a nawet odmawiali pomocy - bo wiadomo, że w procederze handlu moim synem - brali także udział bierny lub czynny księża szkoccy ale być może i polscy - ku interesom prywatnym i przyjaźni z islamskimi przestępcami stawiającymi warunki. Nie pisał o tym żaden szmatławiec tak zwany polonijny - finansowany także przez MSZ w ramach dotacji na prasę i wydawnictwa polonijne. Konsulowie mataczyli i pisali kłamstwa w pismach - wspierając tym samym mafijny układ handlarzy moim synem i innymi dziećmi. Wkrótce zostaną opublikowane materiały jednoznacznie świadczące o procederze sprzedania mojego syna - które są w posiadaniu organów śledczych ze wskazaniem na śledztwo o charakterze mafijnego handlu dziećmi w Szkocji.


Kodeks Karny - prawo polskie stosowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w obronie obywateli polskich 

art. 110 k.k.Warto podkreślić, że ogromną rolę od stycznia 2016 we wspieraniu terroru na nas odegrała postać tomasza lingo prezesa przestępczej grupy ukrywającej się pod zarejestrowaną strukturą fundacji i tajnej organizacji - ten wątek badają odpowiednie organa państwowe - i pomimo pomówieć i zastraszania mnie i moich bliskich - dowody przeciwko nim są skrzętnie dokumentowane przez odpowiednie organa ścigania. 

Podkreślam, że całość handlu moim synem została zainicjowana wiosną 2014 roku i od tego czasu posiadamy dowody i poszlaki oraz powiązania - co jest w dyspozycji odpowiednich organów śledczych. 

Ogromną rolę w handlu polskimi dziećmi odbrywają islamskiie sturktury w urzędach, samorządach i instytucjach krajowych w Szkocji i innych państwach i krajach UE. 
Ale o tym MSZ RP nadal milczy a Ministerstwo Sprawiedliwości RP pomija wątek w oficjalnych wystąpieniach ministrów i wiceministrów.

Osoby, która są ze mną w stałym kontakcie - mają pełne informacje - tylko dlatego, że trwają czynności śledcze i sprawdzające oraz dokumentowanie wszystkich przestępstw wobec mnie i mojego syna, nas jako polskiej rodziny w Szkocji - poddawanej dyskryminacji, celowemu wyniszczaniu i fałszywym pomówieniom - nie ujawniamy wszystkiego. To już dwa lata od 1 sierpnia 2015 - kiedy mafia postanowiła sprzedać Milunia! Ujawnimy nazwiska wszystkich, którzy dokładali do tego ręki! Wszystkich co zeniachali i tych co czynili podłość i złlo wobec nas -. naszej rodziny!

Kontakt przez formularz w bocznym pasku po prawej stronie.  
Nazwiska polskich pracowników MSZ, którzy mataczyli w sprawie a także wspierali układ mafijny w Szkocji - przyzwalając na sprzedaż polskiego dziecka przez mafię są sukcesywnie dopisywane do stosownych pism procesowych ale tutaj publicznie zarzucam Dariuszowi Adlerowi konsulowi generalnemu Rzeczypospolitej Polskiej z Konsulatu Generalnego w Edynburgu - że od listopada 2014 roku celowo przyczyniał się poprzez matactwa, zaniechanie ochrony naszej rodziny - w podły, haniebny sposób wpierając islamsko-niemiecko-szkocki układ mafijny - do sprzedania Milunia! To samo dotyczy się konsula Tomasza Tadli a także konsula Jolanty Srebrakowskiej oraz konsula Michała Zawiszy i ich przełożonych z Departamentu Konsularnego MSZ RP w Warszawie - i nie cofnę się aż prawda zostanie ujawniona publicznie - w jaki sposób wdrażają ci "dyplomaci" handel polskim dzieckiem, wyniszczaniem polskiej rodziny w Szkocji oraz poprzez zaniechanie wypełniania obowiązków ustawowych wobec naszej rodziny dopuścili się wspierania terroru na mnie i moim synu!

Konsul Generalnz RP Dariusz Adler oskarża mnie o publikowanie obelżywych informacji na tym blogu o nim! Zapomniał, że wspierał i wspiera islamskich przestępców a sam odmawiał pomocy Miloszkowi i mnie - gdy ewiudentnie dziecko było bite - potem mataczył w dokumentach aż w końcu pomógł zerwać spotkania Miloszka ze mną -. zastraszali nas a nawet szantażowali - kłamstwa konsuli są nagrane na audio! Dariuszu Alder - jesteś funkcjonariuszem publicznym - oszustem i piszę to zgodnie z prawem. Powinni sprawdzić twoje wszystkie decyzje i ukrywane "lewe" interesy w Szkocji - a od tego jest NIK i ABW oraz Policja i Prokuratura Krajowa - powinni prześwietlić cię aż na wylot. I zrobię wszystko - abyś jako funkcjonariusz publiczny był prześwietlony na okoliczność wspierania islamskich i szkockich handlarzy dziećmi polskimi!

źródło: Internet

Dariuszu Adler - sprzedajesz jako konsul polskie dzieci i wspierasz ich odbieranie polskim rodzicom przez mafię handlującą dziećmi w Szkocji. - Nie wymigasz się od odpowiedzialności karnej.


Dariusz Adler jako funkcjonariusz publiczny dopuszczał się wielu przestępstw na krzywdę i szkodę interesu polskich obywateli, polskich rodzin i polskich dzieci w Wielkiej Brytanii  także atakował osoby ujawniające prawdę o jego przestępstwach z art. 213 k.k. jako funkcjonariusza publicznego. Wobec Dariusza Adlera konsula generalnego toczyły się czynności śledcze o bardzo poważne nadużycia władzy i zaniechania obowiązków wobec obywateli polskich w Szkocji. - Jego doniesienie trafiło na śledczych, którzy nie mieli wątpliwości, że Dariusz Adler sam łamie prawo także prawa człowieka obywateli polskich w Szkocji a także nadużywał władzy wspierając porywanie polskich dzieci od polskich ojców i matek. 

Zmarł jako Konsul Generalny RP w Belfaście!Obowiązki konsuli wobec Polaków poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

 Wypis z Ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku - Prawo Konsularne

Art. 19. W przypadku powzięcia wiadomości o tym, że obywatel polski jest traktowany przez władze państwa przyjmującego w sposób mniej korzystny niż wynika to z przepisów obowiązujących w tym państwie, noszący znamiona dyskryminacji lub niezgodny z międzynarodowymi standardami dotyczącymi praw człowieka, konsul podejmuje działania zgodne z prawem międzynarodowym i prawem państwa przyjmującego w celu ochrony praw tego obywatela polskiego.

Art. 20. 1. Konsul udziela pomocy obywatelowi polskiemu, w szczególności w razie poważnego wypadku lub ciężkiej choroby, aresztowania lub zatrzymania tego obywatela, w razie aktu przemocy, którego ofiarą padł obywatel polski, w razie zgonu obywatela polskiego lub konieczności nagłego powrotu obywatela polskiego pozbawionego środków finansowych do Rzeczypospolitej Polskiej albo do państwa zamieszkania (pomoc konsularna).
2. Pomoc konsularna jest udzielana w niezbędnym zakresie i z zastosowaniem środków koniecznych do ochrony istotnych praw i interesów obywatela polskiego.

Art. 21. 1. W takim samym zakresie jak obywatelowi polskiemu konsul udziela pomocy konsularnej obywatelowi państwa członkowskiego Unii Europejskiej, które na terytorium państwa przyjmującego niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej, nie ma swojego przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego, albo jeżeli nie może w danym przypadku udzielić pomocy konsularnej temu obywatelowi.
2. Konsul może przekazać wniosek o udzielenie pomocy konsularnej obywatela, o którym mowa w ust. 1, urzędowi konsularnemu lub przedstawicielstwu dyplomatycznemu innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jeśli jest on właściwy do udzielenia takiej pomocy i nie narusza to praw i interesów tego obywatela.
3. Konsul w niezbędnym zakresie współpracuje, a także koordynuje swoje działania z państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz z Unią Europejską, w szczególności poprzez:
1)     prowadzenie konsultacji i uzgodnień poprzedzających udzielenie pomocy konsularnej;
2)     wymianę i dostarczanie niezbędnych informacji, w tym danych osobowych potwierdzających tożsamość i obywatelstwo obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej wnioskujących o udzielenie pomocy konsularnej;
3)     zawieranie, za zgodą ministra właściwego do spraw zagranicznych, praktycznych uzgodnień dotyczących udzielania pomocy konsularnej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej na terytorium państwa przyjmującego niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej;
4)     podawanie do powszechnej wiadomości i wykonywanie praktycznych uzgodnień, o których mowa w pkt 3.

Plik źródłowy

http://orka.sejm.gov.pl/proc7.nsf/ustawy/3290_u.htm

DARIUSZ ADLER - obecnie konsul generalny RP w Edynburgu, wcześniej pracownik m.in.: Ambasady RP w Londynie
od początku wspierał terror na naszej rodzinie, mataczył i mataczy w pismach przez niego pisanych i pisanych przez jego podwładnych konsuli. Ohydne i nie odpuszczę ci dyplomato wrogi nam od początku - działasz z premedytacją wspierając mafię handlarzy dziećmi porywanymi ze szkół i domów polskich i nie my jedni o tym wiemy.


źródło: Internet


Za łzy mojego syna, za bicie go w niewoli - odpowie każdy, kto od listopada 2014 roku bierze udział w mafijnej grupie handlarzy dziećmi. 


NIE! DLA HANDLU MOIM SYNEM! 
TYLKO PRAWDA!

Miłoszek w naszym domu miał wszystko, czego potrzebował a przede wszystkim bezpieczeństwo, troskę i radosne dziecięce życie! 
Mafia, w której są sędziowie, urzędnicy szkoccy i polscy - zabrali Miłoszkowi prawo do radosnego dzieciństwa w rodzinnym domu pod troską ukochanego rodzica! Oddali Miłoszka w łapy starych Szkotów bo ci dzielą się zyskami z mafią!


Miłoszek w swoim pokoiku na kilka dni przed tym, jak mafia sprzedała go i zniewolili go przestępcy z przyzwoleniem konsuli i MSZ RP. Pawda jest taka, że MSZ RP sprzedaje polskie dzieci we własnym interesie przestępczego układu. 

Jarosław Łasiński - skompromitowany konsul RP z Chicago oraz Melmö - obecnie Dyrektor Departamentu Konsularnego MSZ RP w Warszawie - w pismach napisał, że moje dziecko nie było ofiarą bicia i znęcania się, że Konsulat Generalny RP wypełniał zawsze swoje ustawowe obowiązki.

ŁZY POLSKICH DZIECI PORYWANYCH W UE TO WINA MSZ RP!


Jarosławie Łasiński - dyrektorze w skorumpowanych strukturach MSZ RP - jesteś oszustem wspierającym handel moim synem a zapewnie nie tylko nas krzywdzicie celowo - czerpiąc z tego korzyści materialne i niematerialne.

Komu pomagał i pomaga MSZ RP i konsuloiwie? Odwiedź stronę 
DOKUMENT Z INTERNETU w pasku stron. 

Jolanta Srebrakowska - konsul - kłamała i mataczyła, zachowywała się jak nienormalna.Bóg mi świadkiem, że prawda wypłynie na światło dzienne a wy - wspierający islamsko-szkocko-niemiecko-pakistańskie mafijne struktury handlujące dziećmi w całej UE - odpowiecie przez sądem polskim. 


Więc czekamy na konkrety panie Michale Wójciku - Podsekretarzu Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej.

źródło:

https://www.arslege.pl/kodeks-karny/k1/

... będę wszędzie ...

... tylko cicho szemrze zdrój ...


Kochanemu Synkowi - Miłoszkowi - tata

UWOLNIMY CIĘ SYNECZKU!

MAFIA ODPOWIE ZA TWOJE KRZYWDY!


Za powierzchownie panowie ministrowie. Brakuje oskarżeń wobec konsuli, ambasadorów i MSZ RP! To oni sprzedają polskie dzieci w obce ręce, są pijakami, cinkciarzami i zdrajcami interesów narodu polskiego.

http://www.rp.pl/Urzednicy/301249996-Przedawnienie-przestepstwa-naduzycia-wladzy.html

Aktualizacja z dnia 20 grudnia 2017 r.

W związku ze zmianą na stanowisku Konsula Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Szkocji - Konsulem Generalnym został Ireneusz Truszkowski - i miejmy nadzieję, że odmieni los polskich dzieci w Szkocji - które są ofiarami mafii handlarzy dziećmi - odbieranych na podstawie oszustw, pomówień i preparowania fałszywych dowodów ze strony przestępczej grupy zorganizowanej handlarzy dziećmi w SCRA, HSCP oraz innych instytucjach mających korzyści finansowe i materialne z uprowadzania dzieci ze szkół i dręczenia tych dzieci oraz ich polskich rodziców.