poniedziałek, 18 września 2017

MAFIA KRADNIE POLSKIE DZIECKO!


Mafia kradnie polskie dziecko - pomaga w tym konsul generalny RP Dariusz Adler i Departament Konsularny MSZ RP - islamska intryga terroryzuje polską rodzinę i dostarcza mafii funduszy! W roku 2015 doszło do spreparowania fałszywego oskarżenia - w które nie dał wiary sąd karny - jednocześnie obalone zostały fałszywe oskarżenia - ale mafia ma ludzi w sądach i instytucjach, także w Policji - wspierani są fałszerstwami grupy polskich oszustów wspierających terror na Polakach w UE.Kodeks Karny - prawo polskie stosowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w obronie obywateli polskich 

art. 110 k.k.


Dane bezpośrednich sprawców, uczestników procederu handlu moim dzieckiem i innymi dziećmi są w posiadaniu polskiej prokuratury - gdzie trwa postępowanie. Dane osób powiązanych z handlem dziećmi posiada także kilka instytucji mających na celu kontrolę pracy urzędników polskich mających ustawowy obowiązek zapobiegania takim porwaniom, fałszywym oskarżeniom, preparowaniu przeciwko polskim rodzicom i polskim dzieciom - czyli polskim rodzinom - fałszywych raportów. 

Przestrzegam przed działalnością fundacji prowadzonej pod prezesurą Tomasza Lingo - jako osoby szczególnie niebezpiecznej dla interesów polskich dzieci i polskich rodzin ofiar porywania polskich dzieci. Mam dowody na to, że w celu krzywdzenia mojego syna - jego ludzie pisali fałszywe donosy na nas a także wspierali przestępczą grupę - mającą interes prywatny w krzywdzeniu mojego syna - z uwagi na ciążące na jednej z członkiń obowiązku finansowego (tutaj dodam, że wobec przestępczyni toczy się intensywne śledztwo - gdyż dopuściła się szeregu przestępstw, także przeciwko wymiarowi sprawiedliwości), 

Natomiast konsulowie z Konsulatu Generalnego RP dopuścili się występków określonych w art. 231 k.k. i innych na szkodę i krzywdę polskiego dziecka, polskiej rodziny w Szkocji.


Dariusz Adler jako funkcjonariusz publiczny dopuszczał się wielu przestępstw na krzywdę i szkodę interesu polskich obywateli, polskich rodzin i polskich dzieci w Wielkiej Brytanii  także atakował osoby ujawniające prawdę o jego przestępstwach z art. 213 k.k. jako funkcjonariusza publicznego. Wobec Dariusza Adlera konsula generalnego toczyły się czynności śledcze o bardzo poważne nadużycia władzy i zaniechania obowiązków wobec obywateli polskich w Szkocji. - Jego doniesienie trafiło na śledczych, którzy nie mieli wątpliwości, że Dariusz Adler sam łamie prawo także prawa człowieka obywateli polskich w Szkocji a także nadużywał władzy wspierając porywanie polskich dzieci od polskich ojców i matek.

Zmarł jako Konsul Generalny RP w Belfaście!Handlarze polskim dzieckiem i innymi dziećmi w Glasgow - są ujęci w odpowiednich dowodach do spraw przeciwko handlarzom dziećmi.


Informuję, że posiadam dowody wobec handlarzy dziećmi - jest to struktura o charakterze mafijnym - wielonarodowościowa - wśród nich są ludzie powiązani z transpalantologią, badaniami medycznymi i farmaceutycznymi - na dzieciach izolowanych prowadzone są eksperymenty medyczne, psychologiczne-. UWAGA - Rząd Rzeczypospolitej Polskiej - czyli Rada Ministrów - szczególnie resorty MSZ i MS oraz Sejm RP - mają wiedzę i w związku z utajnianiem faktów - dopuszczają się przestępstw przeciwko polskim dzieciom. Wśród nazwisk są także osoby posiadające tytuą sędziego sądu powszechnego w UK, RP - inne przypadki nas nie dotyczó - dlatego nie wymieniamy.

Ukochanemu dziecku - Miłoszkowi - tatuśBrytyjska mafia - to mafia terroru nad rodzicami i dziećmi - w Szkocji mafia sprzedaje dzieci!BRYTYJSKI TERRORYZM NA DZIECIACH POLSKICH TRWA!TYLKO PRAWDA!

Konsulowie Konsulatu Generalnego RP w Edynburgu pomagali sprzedać polskie dziecko - ich matactwa i pomaganie islamsko-szkocko-niemiecko-pakistańskiej mafii - sprawiły, że Miłoszek od 16 grudnia 2015 roku jest w zniewoleniu u Szkotów, który bili Miłoszka a układ mafijny zarabia na terrorze na polskim dziecku. W mafii są: policjanci, pracownicy SCRA, pracownicy HSCP GCC, kilkoro lekarzy GP, kilkoro sheryfów Glasgow Sheriff Court! Dzisiaj nie mamy wątpliwości, że w handlu Miluniem brała udział jego biologiczna matka Grażyna J. i jej były kochanek a obecny mąż a także prezesik fundacyjki - ale także wicekonsul i konsulat!Powstaje książka dokumentalna oparta na faktach autentycznychZazdrościli Miluniowi dziećństwa - więc je zniszczyli! Mafia w Glasgow, konsulowie, biologiczna wyrodna matka i oszuści z fundacji świdnickiej!Aktualizacja z dnia 20 grudnia 2017 r.

W związku ze zmianą na stanowisku Konsula Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Szkocji - Konsulem Generalnym został Ireneusz Truszkowski - i miejmy nadzieję, że odmieni los polskich dzieci w Szkocji - które są ofiarami mafii handlarzy dziećmi - odbieranych na podstawie oszustw, pomówień i preparowania fałszywych dowodów ze strony przestępczej grupy zorganizowanej handlarzy dziećmi w SCRA, HSCP oraz innych instytucjach mających korzyści finansowe i materialne z uprowadzania dzieci ze szkół i dręczenia tych dzieci oraz ich polskich rodziców. 

Aktualizajca z dnia 7 stycznia 2018 r.

 
źródło:
https://twitter.com/MS_GOV_PL


środa, 6 września 2017

Konsulat Generalny RP w Edynburgu - wspiera islamski terror i handel dzieckiem polskim

Zaczęło się od fałszerstw w dokumentach, pisania nieprawdy, pisma nie mające żadnego logicznego sensu, zatajanie prawdy o tym, że islamska mafia dokonała ataku na polską rodzinę - że są na to dowody i że konsulowie od początku mataczyli i zamiatali problem pod "dywan" konsularny - bo interesy prywatne są ważniejsze od bezpieczeństwa polskiej rodziny i polskiego dziecka - przed terrorem ze strony mafii handlującej tym dzieckiem. Konsulat ujawnił osobom nieuprawnionym wiele informacji tak zwanych wrażliwych oraz udziełał informacji oszustom - nie sprawdzając oszustów w tym co piszą do konsulatu.


Konsul Generalnz RP Dariusz Adler oskarża mnie o publikowanie obelżywych informacji na tym blogu o nim! Zapomniał, że wspierał i wspiera islamskich przestępców a sam odmawiał pomocy Miloszkowi i mnie - gdy ewidentnie dziecko było bite - potem mataczył w dokumentach aż w końcu pomógł zerwać spotkania Miloszka ze mną -. zastraszali nas a nawet szantażowali - kłamstwa konsuli są nagrane na audio! Dariuszu Alder - jesteś funkcjonariuszem publicznym - oszustem i piszę to zgodnie z prawem. Powinni sprawdzić twoje wszystkie decyzje i ukrywane "lewe" interesy w Szkocji - a od tego jest NIK i ABW oraz Policja i Prokuratura Krajowa - powinni prześwietlić cię aż na wylot. I zrobię wszystko - abyś jako funkcjonariusz publiczny był prześwietlony na okoliczność wspierania islamskich i szkockich handlarzy dziećmi polskimi!

Konsul Generalny RP w Edynburgu - Dariusz Adler - od sierpnia 2015 wpiera islamskich przestępców - mafię powiązań handlarzy dziećmi w Szkocji. Podporządkował sobie podwładnych i mataczą, fałszują fakty i oczywiście handlują polskimi dziećmi! Tak Dariuszu Adler - jesteś cinkciarzem a nie konsulem mającym służyć Polakom w Szkocji!

źródło: Internet

Oskarżam Dariusza Adlera konsula generalnego RP w Edynburgu 
publicznie o wspieranie mafii handlarzy dziećmi w Szkocji,
wszystko - co powinno być zabezpieczone - posiada prokuratura. 
W trybie art. 231 § 1 kodeksu karnego w trybie art. 2 k.k., art 6 § 1 i 2  - wniosłem o ściganie ww. i jego pomocników.


Jednocześnie publicznie oświadczam, że ten konsul mataczy, fałszuje dokumenty i działa na krzywdę i szkodę wielu polskich rodzin w Szkocji - od samego początku objęcia stanowiska z mianowania poprzedniej władzy w RP. 

Dariusz Adler jako funkcjonariusz publiczny dopuszczał się wielu przestępstw na krzywdę i szkodę interesu polskich obywateli, polskich rodzin i polskich dzieci w Wielkiej Brytanii  także atakował osoby ujawniające prawdę o jego przestępstwach z art. 213 k.k. jako funkcjonariusza publicznego. Wobec Dariusza Adlera konsula generalnego toczyły się czynności śledcze o bardzo poważne nadużycia władzy i zaniechania obowiązków wobec obywateli polskich w Szkocji. - Jego doniesienie trafiło na śledczych, którzy nie mieli wątpliwości, że Dariusz Adler sam łamie prawo także prawa człowieka obywateli polskich w Szkocji a także nadużywał władzy wspierając porywanie polskich dzieci od polskich ojców i matek. 


W tym polskim konsulacie dochodzi do sprzedaży polskich dzieci poprzez matactwa, fałszowanie dokumentów oraz sprzedaż informacji osobom nieuprawnionym a także wyłudzenia informacji od obywateli polskich, którzy są wprowadzani w błąd a także wyłudzania przez konsuli pełnomocnictw i innych dokumentów od obywateli polskich - z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych. 

W tym Konsulacie RP konsul generalny Dariusz Adler wspiera islamskie grupy przestępcze działające na krzywdę i szkodę polskich dzieci w Szkocji. 

Zmarł jako Konsul Generalny RP w Belfaście!


źródło: Internet

Odpowiesz za każdą krzywdę mojego syna i ja ci to obiecuję - jako kochany ojciec - którego syna pomagałeś krzywdzić, bić i zniewolić! 


TERRORYZM BRYTYJSKI NA DZIECIACH I RODZICACH


Resport Sprawiedliwości nie stara się - a nawet traktuje dzieci jak towar w rozgrywkach z przestępczymi organizacjami takimi, jak SCRA w Szkocji.

Aktualizacja z dnia 20 grudnia 2017 r.

W związku ze zmianą na stanowisku Konsula Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Szkocji - Konsulem Generalnym został Ireneusz Truszkowski - i miejmy nadzieję, że odmieni los polskich dzieci w Szkocji - które są ofiarami mafii handlarzy dziećmi - odbieranych na podstawie oszustw, pomówień i preparowania fałszywych dowodów ze strony przestępczej grupy zorganizowanej handlarzy dziećmi w SCRA, HSCP oraz innych instytucjach mających korzyści finansowe i materialne z uprowadzania dzieci ze szkół i dręczenia tych dzieci oraz ich polskich rodziców.