W OBRONIE DZIECKAMoje dziecko! Zniewolony przez mafię w Glasgow w Szkocji na podstawie terroru islamskiego!
W kontynuacji zniewolenia mojego syna pomagali ludzie powiązani z Tomaszem Tadueszem Lingo prezesem fikcyjnej fundacji, o której piszę w:


POSIADAMY OKOŁO 1200 GODZIN DOWODOWYCH NA AUDIO I VIDEO!Wszystkie ważne dowody są w posiadaniu prokuratury w Warszawie a także częściowo w MSZ RP, BRPD i RPO - a także zabezpieczone są w wielu miejscach i na wielu nośnikach pamięci - na wypadek, gdy mafia doprowadziłaby do znikniącia mnie lub mojego syna.

Minister Witold Waszczykowski nie wie o porywaniu polskich dzieci przez mafie w UE? 
Wie! Tylko, że zataja to i udaje, że nie ma problemu!Miłoszek od 30 maja 2017 roku wskutek ujawniania prawdy od mafii został uprowadzony i nie mam żadnych informacji o jego losie a Konsulat Generalny RP w Edynburgu w osobach:
konsul generalny RP Dariusz Adler
konsul Jolanta Srebrakowska
wicekonsul Tomasz Tadla
dopuścili się działań przestępczych wobec nas - co zostało zgłoszone do prokuratury i MSZ RP.

źródło:
http://www.edinburgh.mfa.gov.pl/resource/949b474a-d65f-43be-910d-1539a678c708:JCR

Konsul Generalny RP w Edynburgu Dariusz Adler - to on od grudnia 2014 mataczył, odmawiał pomocy mając wszystkie dowody na to, że jesteśmy ofiarami dyskryminacji, fałszowania dokumentów i wydawania decyzji o znaczeniu prawnym opartych o fałszerstwa. To on odmawiał poinfomowania policji o biciu Miłoszka, odmawiał udziału konsuli w posiedzeniach SCRA i sądu - gdzie islamscy przestępcy wspierani przez mafię - dokonywali rozboju prawnego na naszych prawach i wolnościach. Dariusz Adler - to on - jest współwinny a poprzez pisanie bzdurnych pism, które zostaną opublikowane oraz notoryczne oszustwa na naszą szkodę przyczynił się do bicia Miłoszka, pozbawiania nas praw - na rzecz przyznawania praw islamskim przestępcom. To Dariusz Adler nadzorował działania konsul Jolanty Srebrakowskiej, która kłamała, zwodziła i mataczyła. To Dariusz Adler koordynuje pracą wicekonsula Tomasza Tadli - tego samego, który powiedział, że wojny z Wielką Brytanią o jednego Miłosza - konsulat nie wywoła! Sitwa konsularna!2017.04.27 Miłosz M. oświadcza że, konsul Jolanta Srebrakowska nie rozmawiała z nim. from Slawomir on Vimeo.

Miłoszek od 30 maja 2017 pozostaje bez kontaktu ze mną u katów nad nim!
Dziecko nie ma żadnej pomocy i ochrony ze strony konsulatu i MSZ RP!

W sprawie szkodzenia nam i pisania pomówień brały osoby powiązane z Tomasze Lingo prezesem fundacji - wobec którego został złożony prywatny akt oskarżenia za przestępstwa umyślne i ciągłe wobec mnie i mojego syna. Ponadto wobec Tomasza Lingo i jego fundacji - prowadzone są czynności GIODO w Warszawie za narszanie ustawy o ochronie danych osobowych wobec mnie i mojego syna.
Mafia wykorzystawała fałszywe pomówienia w dalszym zniewoleniu mojego syna i wyniszczaniu nas - polskiej rodziny nienagannie żyjącej w Szkocji - do czasu ataku mafii w sierpniu 2015 roku.
Miłoszek uwielbia polskie potraw, uwielbia to, co ja gotuję - gotował ze mną bardzo często - mafia zakazała przynoszenia dziecku jedzenia!